финанси > банки


КВС Груп отчита 685 млн. евро печалба за последното тримесечие на 2016 г. и 2,4 млрд. евро годишна печалба

Групата, която притежава СИБАНК и ДЗИ, става третата по големина банкова група в България, след придобиването на ОББ и Интерлийз

През 2016 г. компанията отчита ръст на кредитните и депозитни обеми, както и на продажбите на животозастрахователни и общозастрахователни продукти.

КВС Груп отчете 685 млн. евро нетна печалба за четвъртото тримесечие на 2016 г. и 2,4 млрд. евро нетна печалба за цялата 2016 г., съобщиха от дружеството.

През 2016 г. компанията отчита ръст на кредитните и депозитни обеми, както и на продажбите на животозастрахователни и общозастрахователни продукти.

С 1% се е увеличило кредитирането на клиентите, сочат финансовите акценти на КВС Груп за четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо предходното. Обемите са нараснали във всички държави, освен Ирландия. Депозитите на клиентите са се увеличили с 6%.

Премийните приходи от общозастрахователни продукти на КВС груп са нараснали с 2%, спрямо предходното тримесечие, докато застрахователните обезщетения са намалели с 4%. В резултат на това комбинираният коефициент за общото застраховане за финансовата 2016 г. е достигнал високо ниво от 93%. Продажбите на животозастрахователни продукти са се увеличили със 17% спямо сравнително слабото трето тримесечие.

Групата отчита увеличение от 2% на нетните приходи от такси и комисиони, главно заради таксите за управление и таксите по кредити. Активите под управление също са се увеличили с 2% и са достигнали 213 млрд. Евро.

Оперативните разходи на КВС Груп са се увеличили с 8% спрямо нивото на предходното тримесечие поради еднократен разход за ранно пенсиониране и сезонни ефекти. Стриктното управление на тези разходи е довело до съотношение разходи/приходи за финансовата 2016 г. в размер на 55%.

За последното тримесечие на 2016 г. Групата отчита обезценка по загубите от кредити от 54 млн. лв., което води до отлично, но неустойчиво ниско ниво на кредитните разходи в размер на 0.09% от кредитния портфейл за цялата 2016 г.

КВС Груп присъства на българския банков пазар от 2007 г. чрез дружествата си СИБАНК и ДЗИ. Наскоро Групата придоби ОББ и Интерлийз, в резултат на което стана третата по големина банкова група в България по отношение на активи, с пазарен дял от 11%.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер