финанси > банки


СИБАНК подписа осмото си споразумение с Националния гаранционен фонд

По схемата могат да бъдат реализирани кредити за над 160 млн. лв.

Настоящата гаранционна схема е предназначена за малки и средни предприятия, като гаранцията покрива до 50% от размера на отпуснатите кредити.


СИБАНК и Националният гаранционен фонд (НГФ) към Българската банка за развитие подписаха днес осмото си споразумение за издаване на гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). С новата схема могат да бъдат реализирани кредити за над 160 млн. лв. От страна на НГФ споразумението беше подписано от Самуил Шидеров - изпълнителен директор и Александър Георгиев - прокурист,  а от страна на СИБАНК- от Франк Янсен - изпълнителен директор и Христина Филипова - прокурист на банката.

До момента СИБАНК има сключени още 4 споразумения с НГФ за финансиране на МСП, договор за работа по ОП «Рибарство и аквакултури 2007-2013», както и две схеми за гаранции по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от 2013 г. и 2016 г.

Настоящата гаранционна схема е предназначена за малки и средни предприятия, като гаранцията покрива до 50% от размера на отпуснатите кредити.

На снимките от ляво на дясно: Христина Филипова – прокурист на СИБАНК, Франк Янсен – изпълнителен директор на СИБАНК, Самуил Шидеров – изпълнителен директор на НГФ и Александър Георгиев – прокурист на НГФ.

Допустими по схемата са инвестиционни, оборотни кредити и банкови гаранции в лева и евро. СИБАНК предлага преференциални лихвени нива и облекчени изисквания за обезпеченията, както и допълнителна възможност за комбиниране с други схеми за евтин ресурс и/или гаранции.

По време на церемонията Франк Янсен – изпълнителен директор на СИБАНК, заяви: «Днешното споразумение между СИБАНК и НГФ е поредното доказателство за доброто партньорство между двете институции. Радваме се, че благодарение на Фонда можем да бъдем гъвкави и да предлагаме по-изгодни условия по кредитите на клиентите си. Възможността да използваме комбинация от инструменти за евтин ресурс и гаранции (каквато е гаранцията от НГФ) ни прави конкурентни на пазара.»

Самуил Шидеров – изпълнителен директор на НГФ, подчерта: «Мисията на Фонда е да подпомага развитието на малките и средни предприятия в България, като улеснява достъпа им до финансиране. Вече повече от 7 години СИБАНК е един от най-активните ни партньори, като благодарение на доброто сътрудничество и комуникация успяваме да предложим на бизнеса кредитиране при по-добри условия и по-ниски изисквания за обезпечение.» 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер