политика > бизнес среда


БВП за 2017 г. нараства с 3.6%

Секторът на услугите създава 67.4% от добавената стойност на икономиката, а индустриалният сектор - 28.3%

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор.

БВП за 2017 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година, сочат предварителните данни на НСИ.

За 2017 г. БВП достига номинален стойностен обем от 98 631 млн. лв. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.73478 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 56 855 млн. долара. На човек от населението се падат 13 884 лв. от обема на показателя, или 8 004 долара.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек от населението се падат 7 099 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 85 413 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.7% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2016 година.

Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67.4%, а аграрният сектор - 4.3% от добавената стойност, при съответно 67.0 и 4.7% през 2016 година.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 366.9 хил., а общият брой отработени часове е 1 415.2 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2017 спрямо съответното тримесечие на 2016 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

За четвъртото тримесечие на 2017 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 210.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 17.0 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 761.0 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18.0 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 267.2 лв. БДС на един зает и 3.4 лв. за един отработен човекочас.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер