политика > бизнес среда


Жените в ЕС получават средно с 16% по-ниски доходи от мъжете

Това показват данни на Евростат по случай Деня на жената - 8 март

През 2016 г. по-голямата част от държавите членки на ЕС отчитат по-голямо различие в заплащането на жените и мъжете в частния сектор, отколкото в публичния сектор.

През 2016 г. брутният почасов доход на жените е средно с 16.2% по-нисък от този на мъжете в Европейския съюз и 16.3% в еврозоната. В държавите членки разликата в заплащането на жените и мъжете варира с 20 процентни пункта - от 5.2% в Румъния до 25.3% в Естония.
Това показват публикувани данни на Евростат по случай Деня на жената - 8 март.

Разликите в заплащането са анализирани и от гледна точка на заетост на непълно работно време или на пълно работно време. През 2016 г. разликата в заплащането на жените и мъжете на непълно работно време варира от -0.5% в Германия до 26.7% в Португалия. За работещите на пълно работно време разликите в заплащането варират от 0.1% в Италия до 18.7% в Латвия.

Във всички държави членки на ЕС, с изключение на Испания, разликата в заплащането на мъжете и жените във финансовата и застрахователната дейност е по-висока от тази в икономиката като цяло. През 2016 г. разликата в заплащането на жените и мъжете във финансовите и застрахователните дейности варира от 18.1% в Италия до 39.8% в Чешката република. В рамките на икономиката на бизнеса като цяло най-високата разлика в заплащането на жените и мъжете е регистрирана в Естония (25.6%) и най-ниската в Румъния (7%).

През 2016 г. по-голямата част от държавите членки на ЕС отчитат по-голямо различие в заплащането на жените и мъжете в частния сектор, отколкото в публичния сектор. Разликата в заплащането на жените и мъжете варира в частния сектор от 6.8% в Румъния до 24% в Германия, а в публичния сектор - от 6.6% в Кипър до 24.4% в Обединеното кралство.

Намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете е един от ключовите приоритети на политиките, свързани с пола, както на равнище ЕС, така и на национално равнище.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер