финанси > инвестиции


Капиталовият пазар предоставя възможности за финансиране на малки и средни предприятия

Нарастващата цена на труда, липсата на кадри, спад в оперативните маржове и забавяне на ръста в някои сектори, са основните предизвикателства пред бизнеса, стана ясно на конференция, организирана от БСК

ЕБВР стартира специална инициатива за подпомагане на малките и средни предприятия да получат достъп до необходимото за растежа им know-how.

Възможността малките и средни предприятия да се финансират на Българска фондова борса (БФБ) става още по-достъпна с инициативата Ваучерната схема за покриване на разходите за достъп на малки и средни предприятия (МСП) до капиталовия пазар.

МСП трябва да ползват дялов капитал в допълнение на банковото финансиране и европейските средства, за да осигурят устойчивост при бъдеща турбулентност в развитието на икономиката.

Това стана ясно от форума „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“, организиран от Българска стопанска камара (БСК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Инвестиционен посредник Карол.

Прекомерното използване на банково финансиране може да доведе до невъзможност компаниите да реинвестират в бизнес развитие, тъй като очакваният ръст на лихвите през следващите години ще изсмуче голяма част от свободния паричен ресурс и те ще пропуснат възможността да се възползват от очаквания ръст на местната икономика.

„Икономиката се очаква да расте със средно 3.9% на година през следващите 3 години“, сподели Камен Колев, зам.–председател на БСК. Инвестициите в икономиката се очаква да нарастват за периода 2018-2020 г., като основен двигател за този ръст ще бъдат частните местни инвестиции. За да останат конкуренти, МСП трябва да продължат да инвестират в развитие на бизнеса със сходни темпове.

Участниците на форума се обединиха около мнението, че основните предизвикателства пред тях днес са нарастващата цена на труда, липсата на кадри, но и спад в оперативните маржове и забавяне на ръста в някои сектори. Решенията на тези предизвикателства минават през инвестиции насочени в автоматизация, развиване на нови продукти и услуги с висока добавена стойност, експанзия на външни пазари, агресивен растеж и консолидация на сектора.

Собствениците на малки и средни компании срещат множество предизвикателства при управлението на растежа, които са извън тяхната тясна компетенция, стана ясно още на форума.

ЕБВР стартира специална инициатива за подпомагане на малките и средни предприятия да получат достъп до необходимото за растежа им know-how. Проектите на инициативата предоставят бизнес съвети в широка гама от области – стратегия, маркетинг, организация, операции, инженерни решения и много други. Програмата свързва бизнеса с местни консултанти и международни експерти от различни индустрии, като покрива 67% от разхода по проекта. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер