експорт > пазари


Износът на България за първите шест месеца на 2018 г. е 15 134.3 млн. eвро

Вносът е 17 006.6 млн. евро, като се увеличава с 9.3% спрямо същия период на 2017 година

Данните са от Ключовите показатели за България на НСИ.

Износът на България за първите шест месеца на 2018 г. е 15 134.3 млн. евро (28.7% от БВП), като намалява с 1.0% в сравнение с този за същия период на 2017 година (15 292.7 млн. евро, 30.3% от БВП).

Износът (FOB) е 2 510.2 млн. евро за юли 2018 г., като се повишава със 118.3 млн. евро (4.9%) в сравнение с този за юли 2017 година (2 391.9 млн. евро).

Данните са от Ключовите показатели на България на НСИ.

Вносът за януари - юли 2018 г. е 17 006.6 млн. евро (32.2% от БВП), като се увеличава с 1 449.2 млн. евро спрямо същия период на 2017 година. Само за юли 2018 г. вносът е 2 725.2 млн. евро, като нараства с 494.3 млн. евро (22.2%) спрямо юли 2017 година (2 230.9 млн. eвро).

Вносът за януари - юли 2017 г. нараства на годишна база с 16.6%.

През септември 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава (с 1.7 пункта) в сравнение с август 2018 година, сочат още показателите на НСИ.    

През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 308 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 736 лв. от стойностния обем на показателя.

Ключовите показатели сочат, че търговското салдо за юли 2018 г. е отрицателно в размер на 215.1 млн. евро при излишък от 161 млн. евро за юли 2017 година. За януари - юли 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 872.3 млн. евро. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 56.8 млн. евро за юли 2018 г. при увеличение с 59.2 млн. евро за юли 2017 година, сочат още данните на НСИ.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер