експорт > пазари


През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се e увеличил с 9.5% спрямо същия период на 2017 г.

Той е размер на 35 059.0 млн. лв.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5 % от износа за държавите - членки на ЕС.

През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличил с 9.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 35 059.0 млн. лв., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5 % от износа за държавите - членки на ЕС.

През ноември 2018 г. износът на стоки за ЕС е нарастнал със 7.0 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 445.2 млн. лева.

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най - голям ръст е отбелязан в секторите„ Минерални горива,  масла и подобнипродукти“ (28.8 %) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (16.2 %).

Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2018 г. се увеличава с 6.8 % спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 3 6 874.1 млн. лв. по цени CIF.

Най - голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През ноември 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС,  е намалял с 0.1 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 606.6 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС , разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най - голямо процентно увеличение е отчетено в сектор„ Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.8 %), а най - голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (3.9 %).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари – ноември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 815.1 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото
е положително и е в размер на 505.8 млн. лева.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер