експорт > пазари


През 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.5 % в сравнение с предходната година

Той е на стойност 17 550.6 млн. лева

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Северна Македония и Руската федерация, които формират 52.6 % от износа за трети страни.

През 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.5 % в сравнение с предходната година и е на стойност 17 550.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Северна Македония и Руската федерация, които формират 52.6 % от износа за трети страни, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 14.6 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 488.6 млн. лева.

През 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най - голям ръст в сравнение с предходната година е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30.8 %).

Най - голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (32.5 %) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (24.2 %).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 г. се увеличава със 7.4 % в сравнение с 2017 г. и е на стойност 2 3012.3 млн. лева (по цени CIF). Най - голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През декември 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 11.3 % спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 822.0 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. най - голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (25.3 %) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (18.5 %). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 461.7 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 522.1 млн. лева.

През декември 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 333.4 млн. лева.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер