политика > бизнес среда


Ръст от 10 % в двустранната търговия между България и Тунис през 2018 г.

Очаква се стокообменът през изминалата година да надхвърли 150 млн. щ.д.

Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти.

Двустранният стокообмен между България и Тунис бележи рекордни стойности през 2013 г. Предварителните данни за 2018 дават възможност за очакване на ръст от 10 % и по този начин двустранната търговия да надхвърли 150 млн. щ.д. Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти. Внасяме мед и медни продукти, минерални и химически торове, фурми, смокини, други пресни плодове, сол, подправки, печатни платки.

Това е отбелязано при представянето на икономиката и инвестиционната среда в Тунис в Българската търговско – промишлена палата (БТПП).  Данните за развитието на търговско-икономическите отношения между Тунис и България са били представени от Олга Чугунска, анализатор в БТПП, съобщават от палатата.

“Връзките ни с Търговско-промишлената палата на Тунис (ТПП) датират от 1996 г.”. Това е казал председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на събитието.

„Разглеждаме Тунис като обещаващ икономически партньор на България и преценяваме необходимостта да търсим и нови възможности за сътрудничество извън традиционните сектори на взаимодействие“,  допълнил още той. Събитието е подготвено и осъществено съвместно с Посолството на Република Тунис в Белград, отговарящо за България.

Н.Пр. Сеиф Аллах Реджеб, посланик на Република Тунис, подчертал, че страната е извършила множество промени и е направила икономически преход с реформи в областите инвестиции, данъчна система, иновации и др.

Ноомен Лагуи, представител на Тунизийската агенция за насърчаване на инвестициите, представил икономическата среда в страната. 3500 чужди предприятия функционират в момента в Тунис като 75% от тях изнасят своята продукция. Страната отчита 12 % ръст на инвестициите годишно, които са разпределени в секторите туризъм, земеделие, услуги и др.

Тунис се радва на благоприятно геополитическо положение. Страната има споразумения за свободна търговия с ЕС, Турция, арабските и средиземноморските страни (споразумението от Агадир),  ОАЕ, САЩ и е в процес на договаряне на още подобни споразумения. Сътрудничеството ѝ с останалите страни в Африка формира общ пазар с над 800 млн. потребители. В страната функционира нов закон за инвестициите, който замества инвестиционния кодекс от 1993 година и предвижда свобода на чуждестранния инвеститор, право на собственост на недвижим имот, намален брой на необходимите разрешителни и много други улеснения.

Законът позволява на инвеститорите да наемат до 30% от работниците си от чужбина, предоставя им възможност за достъп до арбитраж, редица облекчения, сред които инвестиционни премии, данъчни ваканции в зависимост от параметрите на инвестиционните проекти. 20 % е корпоративният данък в страната, а ДДС е 18 %.

Правителството на Тунис е определило приоритетните сектори за инвестиции в страната. И те са: електроника, електротехника, механика, автомобилостроене (компоненти за транспортни средства за много международни марки), въздухоплавателна индустрия (части за Airbus), информатика, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост и туризъм. Тунис е най-големият износител на фурми и зехтин. Страната е втора в света по износ на био продукти. Потенциал за развитие и за привличане на чуждестранни инвестиции имат и секторите фармацевтика, възобновяема енергия, финансов сектор и др.

Цветан Симеонов е обобщил резултатите от срещата и е заявил готовността на БТПП да задълбочи сътрудничеството си с ТПП на Тунис в областта на търговския арбитраж, както и да насърчи взаимодействието на фирми от двете страни в сектори, в които икономически се допълваме, като машиностроене, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост, текстилна промишленост, въздухоплаване и др.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер