Банер

за ценители > винен бизнес


Лозари и винари устремени към парите от Брюксел

За финансовата 2010-2011 г. сме усвоили 15 млн.EUR, което е със 7 млн.EUR по-малко от предвидените 22 млн.EUR европейски субсидии

България не е усвоила бюджетът от европейски средства за 2011 година в размер на 22 милиона евро.

Данните на фонд “Земеделие” сочат, че по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2010-2011 година, са предадени 114 проекта на обща стойност 14,8 милиона евро.

 

Целта на програмата е в няколко направления. Първото е да повиши конкурентоспособността на

на българските лозари и винари. Втората цел е пазарна ориентация на производители, които до този момент са отглеждали грозде само за собствена консумация. И третата, насърчаване на инвестициите в застраховане или към мерки за ограничаване на щетите от природни бедствия.

 

Финансирането е изцяло с европейски средства, с изключение на мярката „Промоция на пазари на трети страни”.

Във фонда са приети 55 проекти за преструктуриране и конверсия на винени лозя на стойност 14,2 млн. евро, с което се покрива 80% от предвидения бюджет по мярката. За финансовата година заложените средства за тази цел са в размер на 17,7 млн. евро.

За застраховане на реколтата са подадени 58 заявления за 575 хил. евро или 28% от предвидения бюджет (2,05 млн. евро за финансовата 2011 г.).

Досега за промоция на вино в трети страни е подаден само един проект за 80 хил. евро. Бюджетът на мярката е 2,2 милиона евро.

 

В момента земеделските производители кандидатстват с проекти за новата лозарска година 2011-2012 година. Стартът на кампанията бе даден на 1 август миналата година.

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер