бизнес > региони


Западните Балкани - магнит за чужди инвестиции и привлекателен пазар за стоки и услуги от ЕС

Зам.-министър Лилия Иванова: Западните Балкани имат значителен икономически потенциал, а темпът на растеж е по-висок от този на Съюза

„За периода от присъединяването към ЕС, общият стокообмен на страната ни е нараснал с повече от 70%. Българският износ се е увеличил повече от 2 пъти, а вносът с близо 50%. Структурните промени в българския износ са в полза на продукти с по-висока добавена стойност“, отбелязала Лилия Иванова в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, по линия на Берлинския процес, която се проведе в Познан, Полша.

България подкрепя напълно интегрирането на страните от Западните Балкани към ЕС и активно участва във всички форми на регионално сътрудничество. Западните Балкани имат значителен икономически потенциал, а темпът на растеж е по-висок от този на Съюза. Регионът се превръща в привлекателен пазар за стоки и услуги от ЕС, като постепенно става част от европейските вериги за създаване на стойност. Това e заявила заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, по линия на Берлинския процес, която се проведе в Познан, Полша, съобщава икономическото министерство.

Заместник-министър Иванова подчертала, че понастоящем степента на икономическа интеграция със Съюза е много висока благодарение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, но са необходими допълнителни усилия за подобряване на конкурентоспособността на икономиките на Западните Балкани. „Това е начинът страните да успеят да се справят с високата безработица - особено сред младите хора, за увеличаване на благосъстоянието и за създаване на бизнес възможности“, изтъкнала Иванова.

По думите й модернизирането на регионалните икономики ще привлече още частни инвестиции и ще увеличи търсенето на стоки и услуги от ЕС в Западните Балкани. „Вече се прилага многогодишният план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство, който ще доведе до допълнително укрепване на търговията, инвестициите и свързаността в района и с ЕС. България работи усилено по конкретни проекти по линия на свързаността в областта на транспортната и енергийната инфраструктура и комуникациите“, каза още тя.

Заместник-министър Иванова е заявила подкрепата на България за присъединяването на Сърбия и Босна и Херцеговина към СТО в най-кратък срок и пояснила, че България като председател на Работната група по присъединяването, полага всички усилия за успешното приключване на преговорите до края на 2019 г.

Икономическият заместник-министър посочил, че за 10-годишния период след присъединяването на България към ЕС, БВП на глава от населението е нараснал с 27%, а производителността на труда с 16%. „За периода от присъединяването към ЕС, общият стокообмен на страната ни е нараснал с повече от 70%. Българският износ се е увеличил повече от 2 пъти, а вносът с близо 50%. Структурните промени в българския износ са в полза на продукти с по-висока добавена стойност“, отбелязала Иванова.

Заместник-министърът на икономиката е взел участие в конференция на високо ниво на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на тема „Западните Балкани в световните пазари: нови възможности за търговия и инвестиции“, както и на министерска дискусия на тема „Многогодишен план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство“, където посочила необходимостта от стимулиране на свързаността в областта на транспорта, енергетиката, търговията, цифровизацията и инвестициите между страните от региона, от една страна, и между тях и ЕС от друга, като фактор за икономически растеж.

В панелната част от конференцията на тема „Постигане на правилна бизнес среда: стратегии, финансиране и свързаност“, са били поставени въпроси свързани с подобряване достъпът до финансиране на малките и средни предприятия, търсенето на нови стимули за улесняване на бизнеса, създаването на нови работни места и нови бизнес възможности.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер