експорт > пазари


През 2018 г. стокообменът между България и Корея е нараснал с близо 48%

Зам.-министър Лъчезар Борисов: България може да предложи разширен пакет от инвестиционни стимули на корейски компании

"Като високо индустриализирана страна с динамична икономика, която е основен фактор за растежа в Източна Азия, Република Корея е наш стратегически икономически партньор в региона", отбелязва Борисов

„Интересът на корейския бизнес към България доведе до реализирането на редица проекти. Броят на регистрираните у нас компании с корейско участие е 249, а за периода 1996-2018 г. нетните преки инвестиции от Корея възлизат на 213.2 млн. евро, което нарежда страната сред първите 30 държави по общ обем ПЧИ за периода“. Това е заявил по време на откриването на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-корейска комисия за икономическо сътрудничество заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, съобщава икономическото министерство. Сесията се е провела в рамките на работното посещение на министър Емил Караниколов в гр. Сеул, Южна Корея, от 9 до 11 септември. От българска страна съпредседател е бил зам.-министър Борисов, а от корейска Юн Канг-Хеон, заместник-министър на външните работи. На сесията са присъствали и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, посланикът на Република България в Република Корея Петко Драганов, както и други представители на българското правителство.

По време на сесията зам.-министър Борисов подчертал, че като високо индустриализирана страна с динамична икономика, която е основен фактор за растежа в Източна Азия, Република Корея е наш стратегически икономически партньор в региона. Той изтъкнал, че насърчаването на стокообмена с Република Корея е приоритет, заедно с привличането на южнокорейски инвестиции. По негови думи през 2018 г. стокообменът между България и Корея е нараснал с близо 48%. Според него има потенциал за привличане на мащабни корейски инвестиции в перспективни сектори у нас. От българска страна е бил поет ангажимент за изграждането на стратегическо инвестиционно партньорство от нов тип, което би могло да надхвърли съществуващите инвестиционни стимули, заложени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Пред участниците в сесията зам.-министър Борисов се ангажирал страната да развива иновативни производства с висока добавена стойност, да запази привлекателността си като дестинация за ПЧИ, да подобри бизнес климата и да увеличи възможностите за технологично развитие. По думите му икономическата политика на България дава приоритет на разширяването на различни сектори като информационни и комуникационни технологии, екологични технологии и иновации.

В рамките на междуправителствена българо-корейска комисия зам.-министър Борисов коментирал още, че се отчита значително нарастване на интереса към България като инвестиционна дестинация. „Особен интерес има в производството на части и компоненти за водещи световни производители на автомобили, както и в бизнес услугите с висока добавена стойност, основно в сектора на информационните и комуникационни технологии“, споделил той. В тази връзка той споменал, значимите растежи в сферите на автомобилния сектор, електрониката и електротехниката и ICT сектора.

По време на дискусията икономическият зам.-министър представил стабилните макроикономически показатели и предимствата на страната ни, сред които ниски корпоративни данъци и оперативни разходи, както и висококвалифицирана работна ръка. Обсъдени са също въпроси, свързани с инвестиции в областта инфраструктурата в България и как корейски фирми биха могли да се включат в изграждането на редица обекти в този сектор, чрез механизма на публично-частното партньорство.

Разгледани са и теми, свързани с инвестициите, енергетиката, както и малките и средните предприятия, индустриалните зони и др., по които двете страни са се договорили да обединят усилия за възможно най-скорошно подписване на двустранни споразумения в тези области. Документите ще послужат като основа за улесняване на двустранното сътрудничество в секторите.

Заместник-министър Борисов припомнил на участниците в сесията за политиката на малките и средните предприятия у нас. „За нас е изключително важно да прилагаме интегрирана политика за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, особено на малките и средните“, посочил той. По негови думи мерките, които прилага българското правителство в икономическата сфера са насочени към запазване на икономическата и финансова стабилност, както и постигане на устойчив икономически ръст. Правителството е в непрекъснат, активен диалог и партньорство с бизнеса за реализирането на последователна външноикономическа политика, целяща разширяване на пазарното присъствие, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции, изтъкнал той.

По голяма част от отворените теми двете страни са имали близки мнения, като е било отправено послание за още по-голяма активност от страна на българските институции, подкрепящи бизнеса и от страна на самия бизнес.

В заключение зам.-министър Борисов заявил, че  България ще запази като свой приоритет засилването на икономическите и търговските отношения между двете страни, постигайки синергичен ефект и резултати от взаимен интерес.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер