финанси > банки


Депозитна еуфория

През юли на влог са внесени близо 500 милиона лева, което е най-високият ръст от началото на годината

Към 31 юли българската банкова система има печалба от 393 млн. лв. Делът на петте най-големи банки в общото балансово число достига 51.8 процента.

Българинът трупа все повече пари на депозити и взима все по-малко кредити. Това сочи статистиката на БНБ.

Рекорден ръст на личните депозити отчита Българската народна банка за месец юли. Тогава на на влог са внесли близо 500 милиона лева, което е най-високият ръст от началото на годината.

Депозитите на домакинствата през юли достигнаха 32,844 млрд. лева и отчетоха темп на нарастване на годишна база от 13,8 %.

Кредитите пък отбелязват понижение и са на стойност 18,707 млрд. лева. На първо място са ипотечните, тъй като младите хора не се плашат да си взимат жилище на изплащане – 8,7 млрд. лева.

На второ място са потребителските кредити, които възлизат на 7,4 млрд. лева, но при тях има интензивно издължаване и намаление.

Намялява и делът на лошите кредити в общия обем на отпуснатите на населението и фирмите средства, показват още данните на БНБ.

Привлечените средства от населението вече достигат половината от ресурса в банковата система. Освен растеж на депозитите, финансовите показатели на кредитните институции не търпят съществени промени, посочват от БНБ.

Към 31 юли българската банкова система има печалба от 393 млн. лв. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба 11 на БНБ, е 25.79 процента. Спрямо края на предходния месец финансовият резултат се повишава с 69.5 млн. лв., като основен остава приносът на нетния лихвен доход - 218 млн. лв. месечно нарастване.

Отчетено е увеличение на портфейлите с ценни книжа с 4.8 на сто или 323 млн. лв. Намалението на дълговите инструменти на чуждестранни емитенти е компенсирано от увеличение на българските ДЦК.

Делът на петте най-големи банки в общото балансово число достига 51.8 процента. Балансовият капитал на системата слабо се увеличава и към юли е 10.6 млрд. лв. Растеж е отчетен при емитирания капитал, преоценъчните резерви и при дохода от текущата година.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер