финанси > застраховане


Защо БАЕЗ е полезен партньор за износителите

Застраховането на плащанията позволява на компаниите да намалят рисковете при осъществяване на дейността си

Благодарение на БАЕЗ износителите могат да бъдат по-конкурентоспособни, предлагайки отстрочено плащане, а не да притискат партньорите си да работят на принципа “първо парите, после стоката” или да искат допълнителни обезпечения или гаранции.

БАЕЗ редовно публикува материали на сайта exporter.bg и се стреми постоянно да помага с примери и съвети българските износители.

Основните преимущества на БАЕЗ могат да бъдат синтезирани по следния начин:


* БАЕЗ има средствата и каналите да проучи чуждестранната компания (ако е нов и непознат партньор за българския износител).

* Да направи оценка на финансовото му състояние и да получи допълнителна информация за него – например просрочия към други негови доставчици, изплащане на щети, поведние в случай на конкретно търсене на дължими просрочени суми други подобни.

* Да даде препоръки за конкретен кредитен лимит (т.е конкретна сума, която като експозиция не би било разумно да бъде надхвърляна при доставка на отсрочено плащане за съответен контрагент).

* Изплаща дължимите по фактурите суми под формата на застрахователно обезщетение (в случай на настъпване на покритите рискове – неплащане или изпадане в несъстоятелност).

* Съдейства при търсене на просрочени плащания пред изплащане на застрахователно обезщетение.

Преимуществата за износителите са:


* Осигурява се цялостна стабилност на финансовото състояние на компанията, тъй като е защитен от финансови сривове в случай на неплащане от негов партньор.

* Подпомагат се износителите при навлизане на нови пазари и започване на работа с непознати партньори, тъй като те предварително ще бъдат проучени и ще им бъде направена оценка на финансовото състояние.

* Износителите могат да бъдат по-конкурентоспособни, предлагайки отстрочено плащане, а не да притискат партньорите си да работят на принципа “първо парите, после стоката” или да искат допълнителни обезпечения или гаранции.

* Улеснява се достъпа до финансиране. Застрахованите вземания по полицата могат да бъдат прехвърлени в полза на банка и по този начин отсрочването на плащането да бъде туширано и компанията да получи текущо финансиране и да получи свеж оборотен капитал.

В заключение


Застраховането на плащанията позволява на компаниите да намалят рисковете при осъществяване на дейността си, да увеличат обема на продажбите си и да навлязат на нови пазари

Целта на БАЕЗ е да бъде най-добрият партньор при оценката и споделянето на кредитния риск, за да могат българските компании не само да гарантират настоящия обем на бизнеса си, но и да имат възможността да го разширят с нови партньори и на нови пазари.


Светлана Милкова, директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане

(От презентацията й пред журналистите по време на пресконференцията в БТА, където сайтът на успелите българи в експортния бизнес exporter.bg представи класация на компаниите в България по приходи и ръст на приходите за 2011 година.)

На снимката (отляво надясно): Светлана Милкова – директор на Дирекция “Застраховане и презастраховане“ към Българската агенция за експортно застраховане, Димитър Дженев – главен редактор на exporter.bg, водещата Биляна Боянова и Мадлена Василева - мениджър в “Актив”, който отговаря за проекта “Класации”.

Снимка: Стефан Марков 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер