експорт > пазари


Какво трябва да знаете за пазарите, за да прецените риска, който те крият за вашия експорт

Кризата в Европа е далеч от своя край, а развиващите се икономики отбелязват подобрение

„Политическото и икономическото състояние на държавата, за която изнасяте, е основен критерий при оценката на риска”, коментират специалистите от Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ)

Застраховането на финансови рискове е комплексен процес, който комбинира познания и практики не само от застраховането, но и от външната търговия и оценката на кредитния риск.

За да се поеме застрахователния риск, свързан с конкретна търговска транзакция, първоначален задължителен етап е оценката на риска на чуждестранния купувач, който иска отсрочено плащане.

Неговото финансово състояние е от съществено значение, но оценката на политическото и икономическо състояние на държавата, в която се намира, е един от факторите, който има най-голяма тежест.

От гледна точка на БАЕЗ оценката на риска на страните показва нивото на възможния риск от неплащане на компаниите в дадена държава по повод техните търговски транзакции в краткосрочен план.

За да се дефинира риска на страната се комбинират икономически, финансови и политически оценки за нея, опита на БАЕЗ при изплащане на обезщетения за некоректни платци от съответната държава, както и не на последно място - оценка на бизнес климата.

Много е трудно да се правят оценки и прогнози за 2013 г. Всекидневният контакт и извършваните оценки и мониторинг на компании от цял свят, съвместната работа със специализирани компании за кредитен рейтинг, дават на БАЕЗ възможността за поглед върху върху развитието на икономиките по света.

Като цяло възстановяването на развитите държави все още се задържа заради високия държавен и частен дълг. Освен това, доверието в домакинствата и компаниите все още не е възстановено поради наличие на влошаваща се ситуация на работния пазар и незавършените институционални реформи в Европа.

Що се отнася до бюджетната политика на САЩ, липсата на прозрачност може да повлияе на американския ръст. Признати  кредитни агенции предсказват продължаваща рецесия на нива от - 0,1% в Еврозоната с допълнително свиване на икономиките в Южна Европа. Ръстът на САЩ ще намалее до +1,5%, докато развиващите се страни ще заемат позиция на растеж, който се счита за едновременно здрав и устойчив на около + 5%.

Няма вероятност от нарастваща обща криза в Европа, което определено е добра новина. Обаче икономиките в Еврозоната ще продължат да се свиват през 2013 г. Подтиснатото потребление, бюджетните икономии и тенденцията към намаляване на пазара на труда, наличието на компании сериозно притиснати още от голямата рецесия през 2009 г., доведоха до много случаи на фалити.

По всеобщо признание, финансовата криза е на път да бъде разрешена, но кризата в реалната икономика, илюстрирана от продължителната нестабилност на компаниите, няма да завърши през 2013 г.

Европейските компании все още се борят


Ситуацията все още е причина за притеснение за европейските компании, въпреки че рискът от обща криза в Европа е намалял, а нивата на реализираните износи на южноевропейските страни обнадеждаващо са се възстановили.

Недостатъчен прогрес в реформата в европейските институции, бързият спад на пазарите на работна сила и тежестта на държавния и частния дълг са основните причини компаниите да загубят доверие и да продължават да „натискат бутона за пауза”, очаквайки по-нататъшно изясняване.

Не бива да забравяме, че са понижени рейтингите на Италия и Испания, след като през средата на юли 2012 г. те бяха под т.нар. „негативно наблюдение”. Счита се, че дейността в тези две икономики в сърцето на Еврозоната ще се съкращава през 2013 г.: -1% в Италия и -1,5% в Испания.

Предполага се, че още една тежка година очаква испанските и италианските компании, които се изправят пред едно непрекъснато увеличаване на броя на обявените в несъстоятелност компании и нарастващо недоверие от страна на банките.

Развиващите се икономики издържат на бурята...


Докато рискът при развитите държави постоянно се влошава от 2008 г. насам, постепенното подобрение при корпоративния риск в развиващите се държави продължава. Това донякъде е благодарение на по-голямата им съпротива към външни кризи в резултат на по-отзивчиви, но благоразумни, икономически политики. Също така може да се каже, че икономическият ръст в развиващите се пазари е облагодетелстван от непрекъснатото разширяване на тяхната средна класа.

Трябва да отбележим, че е повишен рейтингът на Индонезия, а Филипините са поставени „под позитивно наблюдение”. Заради по-малката свързаност с рецесията в Европа, високия ръст и прогреса в публичните финанси и в техния банков сектор, оценката на риска отчита значително подобрение и в двете икономики.

... въпреки че рискът не е отпаднал

Въпреки това много трябва да се внимава с компаниите от развиващите се държави. На места все още има политическо и социално напрежение, както и грешки и пропуски в държавното управление. Постоянно разрастващата се средна класа е по-взискателна относно юридическите и антикорупционните мерки, свободата и прозрачността и поради тази причина институциите в развиващите се държави са предизвикани да се адаптират към новите ситуации.

Въпреки преизбирането на Джейкоб Зума като лидер на Африканския Национален Конгрес, което предполага една политическа и икономическа стабилност, Южна Африка е поставена „под негативно наблюдение”, поради по-високия риск от социален смут, в сравнение със средния за развиващите се страни.

Бавното темпо на реформите, дефицитите в инфраструктурата и правителствената невъзможност да отговори на новите очаквания на средната класа, заедно с ръст доста под потенциала си, допринесоха за повишаване на нивата на корпоративния дълг. Поради тези причини някои агенции понижават общата оценка за Индия, и по-конкретно тази за бизнес средата.

Като цяло азиатските и тихоокеанските икономики ще усетят негативното влияние на намаленото търсене от страна на купувачите от Европейския съюз. Това ще е валидно и за малките отворени икономики от Източна Европа и Северна Африка, особено Тунис, Египет и Украйна.

Чешката република, Словения и Полша, които са зависими от спадащото търсене в Западна Европа, бяха поставени „под негативно наблюдение”, но тъй като Полша се счита за по-малко отворена, едва сега започва да бъде повлиявана от европейската рецесия.

Нови случаи на фалити се очакват не само в Чехия и Словения, но и в Хърватска. За съжаление влошаване се очаква и във Великобритания, където основните икономически индикатори показват, че нейната икономика бавно се връща към рецесията.

Кредитният рейтинг на Кипър спадна сериозно в началото на 2013 г., като определени агенции дори му присъдиха т.нар. „неинвестиционен кредитен рейтинг”. Мотивите за това са свързаността на икономиката с гръцката и евентуалното й излизане от Еврозоната, както и увеличения риск от правителствена помощ за банките в Кипър, чиито огромни експозиции са към Гърция.

Рисковете за Кипър нарастват заради лошото състояние на публичните финанси и отрязания достъп до пазарите.

 

Анна Кършовска, ръководител служба Бизнес развитие и контролинг на Българска Агенция за Експортно Застраховане

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер