експорт > пазари


Над 1000 компании фалират всеки ден в Италия

Страната е хваната в омагьосан кръг - банките са прекалено уплашени, за да предоставят кредити и принуждават много компании да вървят към пропастта, твърдят от Италианската бизнес федерация

«Основен критерий при взимането на решение е финансовото състояние на всеки чуждестранен контрагент и неговото поведение като платец. Италия е пазар, за който традиционно изплащаме голяма част от застрахователните обезщетения по застрахованите износни сделки», коментират от Българска Агенция за Експортно Застраховане.

От началото на годината мениджъри на индустриални предприятия в Италия не спират да предупреждават, че страната е изправена пред „пълно кредитно бедствено положение”, тъй като хиляди компании имат критично ниско ниво на средства и продължават да се движат към все по-дълбока депресия.

От Confindustria, бизнес федерацията на Италия, заявяват, че 29% от италианските компании не могат да посрещнат оперативните си разходи и страдат от много ниска ликвидност. Специалистите на федерацията твърдят, че в момента тече „трета фаза на кредитната криза”, която наподобява тези през 2008-2009 г., както и тази през 2011 г.

Според тях икономиката е хваната в „омагьосан кръг”, в който банките са прекалено уплашени да предоставят финансиране. Те принуждават все повече компании да вървят към пропастта. Според експертите на федерацията повече от 1000 компании банкрутират ежедевно.

Франко Бернабе, изпълнителен директор на Телеком Италия казва, че компаниите „умират от липса на ликвидност”. Той се е обърнал към Банка д’Италия с призива да се предприемат по-смели действия, за да се предотврати истинска катастрофа.

„Италианската икономика се задушава. Държавата трябва спешно да се намеси и да инвестира средства в икономиката”, допълва Бернабе.

Закъснелите плащания са станали хроничен проблем в Италия с 47 000 официално подадени жалби през изминалата 2012 г. Изследователската група CGIA di Mestre съобщава, че половината от компаниите не могат да плащат редовно заплатите на служителите си.

Новият доклад на Standard & Poor’s предупреждава, че нивата на просрочия на плащанията в Европа са достигнали най-високите си нива от времето на глобалната криза през 2009 г., като най-голяма е концентрацията в средиземноморските държави.

По информация на Standard & Poor’s нивото на просрочията по неинвестиционния клас (или по-ниско рейтинговите) облигации е скочил на 9,5% спрямо 5,7% през миналата година, тъй като местните банки спират финансирането. По-лошо е положението в Испания, където този процент е дори 14,3%.

Не закъсняха и лошите новини за нивото на просрочия във Франция, което скочи рязко от 0,8% до 8,7% в резултат на повишаване на някои данъци, фискалните ограничения и силното евро. Великобритания и Германия обърнаха посоката на тренда, спадайки слабо на 5,4% и 4,4%.

Комбинираният ефект от влошаваща се кредитна криза, политически дискусии и несигурност в Рим, нараства с течение на времето. Анализатори твърдят, че проведените наскоро избори е слабо вероятно да инициират каквато и да било промяна в икономическата среда.

Испания все още има солидно правителство, но безработицата достига вече до нива от 26%, а освобождаването от работа продължава с притеснителни темпове. Специалисти по заетостта от AML Afi-Asempleo твърдят, че през първите 3 месеца на тази година са съкратени приблизително 300 000 работни места. Съотношението между броя на безработните и броя на свободните работни места е достигнало до рекордното число 107. Работната сила на Испания се свива толкова бързо, че социално-осигурителната система изпитва недостиг от активно работещи хора, допринасящи за попълването на липсите в нея.

„Застраховката на плащането е един от основните начини да се минимизира нарастващия кредитен риск в тези държави и да се гарантира получаването на плащането по реализирани сделки”, коментира Анна Кършовска, ръководител служба „Бизнес развитие и контролинг” на „Българска Агенция за Експортно Застраховане” ЕАД (БАЕЗ).

„БАЕЗ продължава активно да застрахова износни сделки за компаниите от т.нар. Средиземноморски блок. При разглеждане на заявка за застраховане имаме предвид и неустойчивото политическо състояние, но основен критерий при взимането на решение е индивидуалният подход, т.е. разглеждаме обстойно финансовото състояние на всеки чуждестранен контрагент и неговото поведение като длъжник, т.е. поведението му при погасяване на дължимите плащания към неговите партньори”, допълва тя.

От БАЕЗ отбелязват още, че към края на 2012 г. тези държави формират една голяма част от застрахователното портфолио на Агенцията - над 31 млн. лева застраховани кредитни лимити за Германия, около 20 млн. лв. - за Италия и 5,5 млн. - за Испания. Тези държави са с най-голям дял в застрахования от БАЕЗ български износ за ЕС и поддържат почти постоянни нива - Германия - 12%, Италия - 7%, Великобритания и Франция - по около 4%. Естествено следствие от това са и сумите на изплатени застрахователни обезщетения по настъпили щети – 33% от всички платени обезщетения са по повод на неполучени плащания от компании от ЕС, сред които преобладават щетите от дружества от Италия, Германия и Гърция.

„Нестабилното икономическо положение в тези държави е видно  и от данните за декларираните просрочени плащания”, уточнява Анна Кършовска. „Сравнително постоянно е нивото на декларирани просрочия от италиански компании към края на септември 2013 г. и същия период през 2012 г. - около 4,5 млн. лева. Значителен ръст, обаче, отбелязват просрочията за същите периоди за длъжници от Испания - от 1,3 млн. лв. нарастват на над 2 млн. лв. за деветмесечието на 2013 г. Доста по-благоприятно е положението с просрочени вземания от фирми от Германия - от над 6 млн. лв. към края на деветмесечието през 2012 г., през 2013 г. те са вече само 4,5 млн. лв.”

Кой кой е?


Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е застрахователно дружество, което предлага застраховки срещу финансови рискове. БАЕЗ предлага застраховки на плащанията срещу търговски рискове (забавяне на дължимо плащането или обявяване в несъстоятелност на контрагентите) и политически рискове в страната на реализирания износ. БАЕЗ е основана през 1998 г., капиталът е 100% собственост на държавата в лицето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Нейна основна цел е да подпомага българските износители на международните пазари.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер