Банер

компании > непублични компании


Децата на служителите в Огняново К се запознаха на място с професиите на родителите си

Компанията се включи в инициативата „Гордея се с труда на моите родители“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН


Най-атрактивната част за децата беше посещението на варовиковите кариери и присъствието на специално организирано за целта взривяване.

Двата завода на Огняново К в Сливница  и Огняново посрещнаха децата на служителите със специална програма за представяне на  професиите на родителите им. Събитието е част от инициативата „Гордея се с труда на моите родители“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

В Деня на народните будители децата на възраст между 7 и 14 години научиха  повече за ценностите на труда и образованието, получиха нагледни примери за това, колко важна  е ролята на всеки един работник и служител в общия работен процес, запознаха се със спецификата на професиите геолог, инженер -химик, оператор на пещ, оператор на хидратна инсталация, оператор на горивна инсталация, механик, електротехник и др.

Най-атрактивната част за децата беше посещението на варовиковите кариери и присъствието на специално организирано за целта взривяване. Това позволи на децата да се запознаят на практика с условията за безопасност на труда и да разберат колко важно е спазването на трудовата дисциплина и отговорността на всеки работник за безопасността на работата.

Компанията


Огняново К АД е част от шведската група Плена, която е един от първите чуждестранни инвеститори на нашия пазар и пионер във внедряването на новите технологии в българското производство – още през 1994-95 г. компанията въведе и наложи автоклавния клетъчен бетон (газобетон), а с изграждането на първата модерна варова пещ през 1999 г. положи началото на съвременната  варова индустрия в България.

Със своя капацитет от 750 т./ден фирмата е най-големият производител на варови продукти в страната, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността – добив и преработка на цветни метали, стоманодобив, целулозно-хартиена промишленост, енергетика, селско стопанство, опазване на околната сред и др.

Търговската марка на фирмата е известна не само на местния пазар, а така също и в Гърция, Македония, Сърбия, Косово, Румъния.

На снимката: Николай Колев, изпълнителен директор на Плена България, разкри пред децата колко важна е ролята на всеки един работник и служител в общия работен процес. Той ги запозна със спецификата на професиите геолог, инженер -химик, оператор на пещ, оператор на хидратна инсталация, оператор на горивна инсталация, механик, електротехник и др

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер