Банер

за ценители > винен бизнес


Радослав Радев: Българското вино никога не е било с толкова добро качество

Новоизбраният председател на Националната лозаро-винарска камара пред exporter.bg за най-неотложните задачи, които тя трябва да реши

 

„Трябва да покажем, че има ново лице на българското вино, да го обясним на нашите потенциални клиенти на външните пазари, на консуматорите у нас“, казва Радослав Радев

Г-н Радев, бяхте избран за председател на Националната лозаро-винарска камара. Какво смятате да промените?

- В целия бранш има голямо желание за промяна, така че камарата да стане още по-работеща и по-ефективна. Да предоставя качествени услуги на своите членове и да продължи да защитава интересите им, както го е правила и до момента.

Основният мандат, който беше възложен от общото събрание на новоизбрания управителен съвет, бе да се проведе дискусия с всички заинтерисовани хора в бранша и извън него, относно бъдещето на тази най-голяма и представителна организация в сектора. Така че задача номер едно ще бъде подготовката и структурирането на тази дискусия.

Има създадена работна група, която чисто технически ще започне да събира предложения и да работи по тази неотложна задача. Новоизбраният управителен съвет се ангажира да бъде активен относно дискусията и да генерира идеи за нея.

Най-важното е да намерим консенсус за пътя, по който камарата ще продължи да се развива. Разбира се трябва да бъде запазено всичко положително, което се е случило до момента. При условия на приемственост, трябва да надградим и да отговорим на очакванията, които очевидно са се натрупали във всички представители на лозаро-винарския бранш, както и в хората ангажирани с дейността на камарата.

Разбира се остават и другите задачи - защита на правата на членовете, което е свързано с активна работа с администрацията и със законодателната власт. И другото, което чука на вратата, е организацията на Винария в Пловдив. Така че работата върви в ритъма, който е зададен.

Кои няколко неща, ако бъдат свършени по време на вашия мандат, ще ви донесат най-голямо лично удовлетворение?


- Ще бъда удовлетворен, ако всички или по-голямата част от фирмите и хората, които са заети в този бранш, бъдат наистина удовлетворени от това, което Националната лозаро-винарска камара прави за тях. Ако активно се включат в нейната работа, защото така или иначе има едно говорене - ние производителите и те камарата. А пък всъщност то е едно и също. Ние производителите сме камарата. Ние камарата сме производителите. Така че тя е наша къща. Тази наша къща ние трябва да си я ремонтираме и да си я оправим, за да стане приятна и уютна. И функционална, разбира се.

По всяка вероятност мандата на този управителен съвет ще бъде по-къс от нормалния, предвиден в устава, който е три години. Когато работата по структурната промяна на организацията бъде доведена докрай, това вероятно ще предизвика сериозни промени в устава на Националната лозаро-винарска камара. Което пък от своя страна ще доведе до свикването на извънредно общо събрание за да ги одобри. Така че, както си говорихме и по време на общото сълрание, на което бях избран за председател, този управителен съвет е нещо като служебно правителство.

Какво ще предприемете, за да бъдат по-ефективно усвоявани от лозаро-винарския бранш парите от Брюксел?

- Очакваме програмите да бъдат отворени в началото на годината. Така или иначе България е успяла да защити добър бюджет. Можем да действаме основно в две насоки. Едната е да се опитаме да облекчим чисто административния път, който извървява всеки един бенефициент в бранша от момента, в който решава да направи някакъв проект, до мига, в който реално го осъществява. Така или иначе, това е свързано с доста административна работа, както и с някои технически трудности.

Една от задачите на организация като Националната лозаро-винарска камара е да подпомага производителите в този им път. До момента, според мен, те не са се обръщали нито към националната, нито към регионалните камари. Всеки се е оправял сам по някакъв начин.

Убеден съм, че ако общо поставим въпросите, които ни вълнуват, съответно ще бъдем по-успешни и по-силни пред администрацията. Говоря за конкретни проекти, свързани с лозарските стопанства и с винопроизводството.

По отношение на мярката „Промоции на вина в трети страни“, камарата вече е бенефициент по проект, който приключва първата си година. Избите, които участват в него, са доволни, как се развива той. Ще продължим да работим активно по този проект. Ще използваме всички възможности, които съществуват, за да започнем и други подобни проекти.

Основна задача на Националната лозаро-винарска камара е да продължи да издига авторитета и имиджа на българското вино, а това може да стане по пътя на подготовката и осъществяването на такива проекти.

Смятате ли тази година на Винария ще има повече изби от миналата?

- Мога да гарантирам, че ще положим усилия, да възвърнем авторитета на Винария и да я  направим интересна за участниците. Миналата година, ако говорим за винопроизводители, участието меко казано не беше масово. Но от друга страна, имаше силно присъствие на производители на всякакви спомагателни материали, машини и оборудване. Нека не забравяме, че Винария е малко по-всеобхватно изложение. Затова в частта винопроизводители, съвместно с новоизбрания управителният съвет, ще положим големи усилия, за да възродим това изложение.

Амбицията ни е заедно с панаира в Пловдив да го направим. Вече текат работни срещи. Мисля, че Винария 2014 ще бъде успешна.

Вече има няколко нови асоцииции и сдружения на изби, които не членуват в Националната лозаро-винарска камара. Как ще си партнирате с тях?

- Смятам, че всички ние имаме общи интереси. Не виждам плоскост, на която да има различия между големи и малки производители, между регионални структури и национална структура, между представителна организация и други възникващи асоциации и сдружения в сектора.

Всичко е въпрос на диалог, на поставяне на общи цели, и на сътрудничество. Убеден съм, че можем да работим заедно. Всички имаме общи цели, така че колкото сме по-обединени, толкова по-лесно ще ги постигнем.

А иначе, всяка форма на сдружаване трябва да бъде приветствана. Моята амбиция е камарата да бъде форумът, където да се срещнат всички тези сдружения, фирми, личности, да се дискутират възникващите проблеми, стратегията за развитие на бранша. В крайна сметка да можем да излизаме с обща позиция, защото ние сме обречени да бъдем с обща позиция.

Вие доста добре познавате външните пазари. Смятате ли, че България има шанс да се възроди като световна винарска сила?


- Тя се е възродила. Проблемът е, че не успяваме да го комуникираме със света. Казано в кръга на шегата, не се хвалим достатъчно.

Няма да отречете, че рекламата ни на външните пазари, не е на ниво, да не кажа, че почти никаква я няма.

- Аз и на самото събрание казах на колегите от бранша, че има много проблеми. Можем много дълго да говорим и да се оплакваме. Да си спомняме някакви други времена. Ако човек, който е бил свидетел на всичко, което се е случвало за последните 20 години в българския винарски бранш, успее да се абстрахира и да погледне на нещата отстрани, ще види, че те не са толкова зле.

Българското вино никога не е било с толкова добро качество. И като съотношение цена-качество и като визия на продуктите, и като потенциал за продажби, и като разнообразие. Страшно много малки изби се появяват непрекъснато, създават интересни продукти, правят собствени лозя.

Големите фирми също са модернизирали и производството, и лозарската си дейност. Те също активно работят. Според мен в българското винопроизводство се извършва една успешна революция.

Българското вино е на съвсем друго ниво от това, което е било през 90-те години. Оттук нататък по-трудната задача е всичко това да го комуникираме, да го обясним на нашите потенциални клиенти на външните пазари, на консуматорите у нас, което вече си е работа по изграждане на имидж.

Ние трябва да покажем, че има ново лице на българското вино. В крайна сметка всички тези усилия, които са положени, трябва да започнат да дават материален резултат. Нали за това работим?

Благодаря за това интервю.

Димитър Дженев
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер