финанси > банки


Подкрепа за експортно-ориентираните фирми

Новите кредитни продукти на Българската банка за развитие са основно разделени на предекспортно и следекспортно финансиране

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД ще бъде партньор в предлаганите нови финансови схеми. Нейните застрахователни полици ще служат като част от обезпечението по отпусканите от ББР кредити.

На съвместна пресконференция в Гранд Хотел София Българската банка за развитие (ББР) представи своите нови кредитни продукти. ББР беше подкрепена от Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), която ще бъде партньор в предлаганите нови финансови схеми. Нейните застрахователни полици ще служат като част от обезпечението по отпусканите от ББР кредити.

Новите кредитни продукти на ББР са основно разделени на предекспортно и следекспортно финансиране. При предекспортното финансиране ще бъдат отпускани кредити с цел финансиране на целия предварителен етап до момента на реализацията на сделката за износ.

Ще бъдат предоставяни и лимити за издаване на различни видове банкови гаранции в зависимост от типа на сделката (за участие в търг, добро изпълнение, за авансово плащане, за изплащане на кредит на износител и др.)

Схемите при следекспортното финансиране ще бъдат реализирани чрез съфинансиране на експортните сделки с други банки или чрез директно финансиране на чуждестранния купувач или неговата банка.

Продуктите, които БАЕЗ предлага, са основно застраховки на финансови рискове (застраховки на рисковете от неплащане по търговски сделки, застраховки на банкови кредити, на банкови гаранции и акредитиви).

Тези продукти ще бъдат включени по различни начини в схемите на финансиране в зависимост от конкретния вид на финансираната сделка и необходимостта от кредитен ресурс на кредитополучателите.

Застраховката става част от обезпечението по кредита чрез прехвърляне на правата по застрахователната полица в полза на банката или чрез директно сключване на застраховка с банката. Гореизброените продукти вече работят от дълги години и са част от схемите за финансиране не само на големи компании и износители, но и на малки и средни предприятия.


Българските износители ще могат да се възползват от предимствата, които предоставят новите кредитни продукти на ББР със застрахователната подкрепа на БАЕЗ. Дефинираните готови продукти са лесни за разбиране и приложение, с предварително одобрени лихвени нива, като частта от кредита, гарантирана с полица на БАЕЗ е с по-ниска лихва.

Българските фирми могат не само да финансират предварително процеса на производство на необходимите стоки или услуги, предназначение за износ, но и да дадат възможност на техните чуждестранни контрагенти да закупят българските стоки или услуги, като им предложат финансиране.

Използването на застраховките на БАЕЗ, които гарантират получаване на плащането по външнотърговската сделка, дава възможност на българските износители да работят при по-облекчени и конкурентни условия с техните партньори: могат да предложат отсрочване на плащането по сделката, да увеличат настоящия обем на бизнеса си – не само с нови партньори, но и на нови пазари, като в същото време намаляват риска по външнотърговската сделка и получават защита от финансови сривове.

Преференциите


От кредитите на ББР ще могат да се възползват български и чужди износители на български стоки или техните банки. Лихвеният процент по кредитите е 6 на сто. За фирмите износители със застраховка от Българската агенция за експортно застраховане е предвидена префернциална лихва от 3.5%.

Следекспортните заеми са предназначени за български износители и има за цел да финансира износа на български стоки и услуги. Заемът може да финансира до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% от неговата стойност при по-дълъг период, но не повече от 5 години.

За пет месеца ББР е раздала кредити на малкия и средния бизнес за 150 млн. лв., като средно една компания е получила по 1 млн. лв. Най-много кредити са получили транспортни и строителни компании.

Възможност за нисколихвени кредити ще получат и земеделските производители чрез програмата за непряко финансиране от ББР в размер на 100 млн. Лева. 14 търговски банки са поканени за участие в нея. Те ще предоставят оборотни и инвестиционни заеми с лихва не по-висока от 5,75% на годишна база, посочи Димо Спасов, главен изпълнителен директор на банката

Лихвеният процент е с 2,25% по-нисък от предходната он-лендинг програма на за земеделски производители на ББР. Фермерите ще могат да се възползват от заеми с размер до 500 хил. лева, които ще са освободени от такси и комисиони за управление.

Очаква се договорите с банките-партньори на ББР да бъдат сключени до 25 март 2014 г., като програмата ще заработи в началото на април 2014.

На снимката:
(от ляво на дясно) Билян Балев - изпълнителен директор на ББР, Димо Спасов - главен изпълнителен директор на ББР, Иван Христов - изпълнителен директор на ББР и Дочо Карадочев - изпълнителен директор на БАЕЗ

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер