експорт > пазари


Предвид мащабите на италианския пазар препоръчително за българските малки и средни предприятия е прилагането на нишов маркетинг, насочен към много специфичен и ясно дефиниран пазарен сегмент

„Другите възможности са фокусирането на първоначалните усилия към определена област на Италия с най-голям потенциал за продажба на продукта или обединяване на усилията за навлизане на пазара с други български производители от бранша“, казва в специално интервю за exporter.bg Надежда Иванова, търговско-икономически съветник в СТИВ – Рим.

„Намаляването на разполагаемия доход на домакинствата и най-вече на средната класа дава възможност за внос в Италия на потребителски стоки на цена по-ниска от средните равнища на пазара“, отбелязва Надежда Иванова.

Кои стоки от България най-добре се продават в Италия - страната, в която сте търговско-икономически съветник в Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)?

- България изнася за Италия изключително широка гама от продукти. В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, части за обувната промишленост, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия, продукти на селското и горското стопанство.

А кои други стоки имат експортен потенциал и биха били добре приети на този пазар?


- Италия е сред страните силно засегнати от световната финансова и икономическа криза. Макар и след 14 последователни тримесечия на отсъствие на растеж, през 2015 г. да се наблюдава слабо изменение в положителна посока на реалния БВП на Италианската република, международните анализатори са по-скоро скептични по отношение на възстановяването на италианската икономика, т.е. според тях все още отсъства стабилна основа за реално възстановяване. Ниските цени на петрола, експанзионистичната парична политика и стабилността на политическата система в Италия съдействат за икономическата активност. Въпреки това, възстановяването остава крехко като високата безработица и ежегодно повишаващият се държавен дълг представляват тежест за икономическата динамика.

Намаляването на разполагаемия доход на домакинствата и най-вече на средната класа дава възможност за внос в Италия на потребителски стоки на цена по-ниска от средните равнища на пазара.

Търсене има и по отношение на материали, суровини, селскостопански продукти с ниска степен на преработка, при които отново определящи са по-ниските цени и възможностите за увеличаване на маржа на печалбата на италианските производители и търговци. През последните години се наблюдава повишение в броя на италианските предприемачи, които в стремежа си за понижаване на производствените си разходи търсят сътрудничество с български фирми с цел съвместно производство и/или поръчка при производство на продукти с определени качествени характеристики.

Бихте ли посочили каналите, по които една малка или средна фирма от България, може да стъпи на пазара в Италия, където Вие представлявате страната ни? Как да си намери партньори на Апенините?

- На първо място, за да стъпи на италианския пазар, малката и средната фирма следва да проучи дали продуктът, който предлага е тотална новост за пазара или е познат и търсен от италианските физически и/или юридически лица; какви са потребителските навици за ползване на този продукт конкретно в Италия; кои са потенциалните клиенти на продукта; каква е средната цена на предлагания продукт на италианския пазар (на едро и на дребно).

Надежда Иванова по време на Годишната среща на Министерството на икономиката с бизнеса, която се състоя в края на юли в София Тех Парк. В рамките на това събитие, за втора поредна година Клубът на експортьора към exporter.bg се срещна с търговските представители на България в чужбина.

Основните възможности за намиране на подходящ италилиански партньор и осигуряване реализацията на продукцията на български МСП на италианския пазар са:

- Намиране на възможност за съвместно производство с утвърден на италианския пазар и/или на пазарите на ЕС и на трети страни италиански партньор, който разполага с необходимите канали за реализация;

- Установяване на връзка с браншовите камари и със секторните асоциации на територията на Италианската република, както и с техните членове;

- Установяване на контакт с вносители в Италия, търговските вериги, отделни магазини (за потребителските стоки) в Италия; установяване на контакт с производителите в Италия, ползващи предлаганите от българските фирми суровини, материали и земеделски продукти;

- Участие в мероприятия за промотиране на целия бранш на територията на Италианската република;

- Участие в В2В срещи на територията на България при организиране на бизнес мисии от италиански предприемачи от конкретен сектор;

- Посещение и/или участие в международни търговски изложения в Италия за конкретния сектор или за сектор, който се намира на следващ етап от веригата на стойността (потребител на конкретния продукт);

Какви маркетингови подходи бихте препоръчали, за да се стигне до този пазар?

- Маркетинговите подходи, които биха могли да бъдат приложени не се различават от тези в останалите държави-членки на ЕС, като ключов е първоначалният етап на проучване на пазара и на това до каква степен предложеният продукт би се възприел на този пазар. Маркетинговите инструменти, които би могло да ползва конкретното предприятие ще зависят от бюджета, с който то разполага, както и от преценката на риска при навлизане на италианския пазар.

Предвид мащабите на италианския пазар препоръчително за българските малки и средни предприятия (МСП) е прилагането на нишов маркетинг, насочен към много специфичен и ясно дефиниран пазарен сегмент; фокусирането на първоначалните усилия към определена област на Италия с най-голям потенциал за продажба на продукта; или обединяване на усилията за навлизане на пазара с други български производители от бранша.

Какви са възможностите за провеждане на рекламни кампании на италианския пазар?

- Италия предоставя добри възможности за провеждане на промоционални и рекламни кампании, те са ефективни на италианския пазар, като реализацията им зависи от бюджета на представителите на българския бизнес за рекламна и промоционална цел.

Как бизнес регулациите в Италия, където работите като търговско-икономически съветник в СТИВ благоприятстват експорта на български стоки? Ако има някакви пречки, как могат да бъдат преодолени?

- Италия, както и България, е държава-членка на ЕС. Вътрешният пазар на Европейския съюз (ЕС) е единен пазар, в който е обезпечено свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора и в който европейските граждани са свободни да живеят, работят, учат и да развиват бизнес.

(Интервюто е осъществено със специалното съдействие на Министерството на икономиката)

Димитър Дженев


Снимки: Божидар Марков

На снимката горе: Надежда Иванова - СТИВ Рим, спечели приза за най-добър търговски представител на България за 2015 година.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер