финанси > банки


Общинска банка вдига капитала си с над 11 на сто

След днешното решение, съотношението на общата капиталова адекватност на банката ще се повиши с около 2% и ще достигне близо 20%

„Подобряването на капиталовата адекватност ще позволи на финансовата институция да бъде още по-успешна и устойчива на пазара и да реализира стратегическите си цели. В общините, които обслужва банката, живее повече от 34% от населението на България. Затова ние се стремим да предлагаме все по-интересни услуги и иновативни продукти на нашите клиенти“, коментира Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на Общинска банка.

Общото събрание на акционерите на Общинска банка взе решение за капитализиране на печалбата за финансовата 2015 г. Така акционерният капитал нараства с над 11 на сто.

Ще бъдат издадени нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 767 840 лева, разпределени между акционерите, съразмерно на дяловото им участие преди увеличението.

Общото събрание на Общинска банка АД и предходни години е взимало решение за увеличаване на основния капитал със собствени средства - чрез капитализиране на неразпределена печалба. След днешното решение, съотношението на общата капиталовата адекватност на банката ще се повиши с около 2% и ще достигне близо 20%.

„Подобряването на капиталовата адекватност ще позволи на финансовата институция да бъде още по-успешна и устойчива на пазара и да реализира стратегическите си цели. В общините, които обслужва банката, живее повече от 34% от населението на България. Затова ние се стремим да предлагаме все по-интересни услуги и иновативни продукти на нашите клиенти“, коментира Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на Общинска банка.

Тази година Общинска банка чества своя 20-годишен юбилей. За това време тя се наложи като лидер в общинското кредитиране. Пазарният дял към 31.07.2016 г. в обслужването на общински депозити е 37,29%, а в общинското кредитиране - 17%. Банката заема стабилни позиции и в други сегменти, като отбелязва сериозен ръст в корпоративното банкиране, както и в кредитирането на физически лица. Развитието на банката се оценява много добре и от рейтинговите агенции. Наскоро Moody’s, потвърди оценката й от 2015 година - депозитен рейтинг B1 - стабилна перспектива и оценката за контрагентен риск Ba2. Общинска банка има развита клонова мрежа от 83 локации в 25 области и 50 населени места в страната.

На снимката:  Сашо Чакалски, председател на УС и изпълнителен директор на Общинска банка (вляво) и Николай Колев, член на УС и изпълнителен директор на Общинска банка

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер