Банер

компании > инвеститори


Стефан Стайков: Моята дългосрочна визия е индустриалните зони да се утвърдят като предпочитано място за работа, както за инвеститорите, така и за хората, които търсят добра работна среда

Изпълнителният директор на Национална компания Индустриални зони пред exporter.bg за това как да се спечели и съхрани доверието на чуждите инвеститори

„Нашата мисия е да убедим инвеститорите, независимо дали са български, или чуждестранни, че позиционирайки се на територията на индустриалните зони в страната ни, те биха били успешни. Един от нашите най-успешни инвеститори само след една година на производствена дейност вече удвоява своя бизнес. Няма по – добра реклама за инвестициите в България и за нашата компания от успеха на самите инвеститори“, казва Стефан Стайков.

Г-н Стайков, в интервю за национален всекидневник казвате, че инвеститорите най-много се интересуват от наличието, качеството и стойността на работната ръка, от съществуващата инфраструктура и разбира се от стратегическа локация.  Как обаче може да бъде спечелено тяхното доверие?

- В света на бизнеса най-успешните партньорства са тези, които се основават на взаимно доверие. За да спечелим доверието на чуждестранните инвеститори обаче е нужно страната ни да бъде разпознаваема, да притежава добър имидж, който засвидетелства за благоприятна бизнес среда. А постигането на това е комплексен процес, който зависи от разнородни фактори: реформи в различни сектори, законодателни промени, предлагане на атрактивни стимули и др.

Въпреки, че нямаме правомощия да контролираме всички институции, които имат принос към инвестиционния процес, имаме добри установени контакти и правим всичко по силите си, за да помогнем на инвеститорите да завършат своите проекти в максимално кратки срокове като им съдействаме за всички административни процедури от началната фаза на проекта до неговото стартиране, а дори и след това.

Доверието на инвеститорите се печели трудно, но не по-лесно е то да бъде оправдано и затвърдено. Именно за да съхраним тяхното доверие ние се стараем да им предлагаме цялостен комплекс от услуги, улесняващи реализирането на проектите им по-бързо и лесно.

Разбира се, няма да скрия, че има независещи от нас външни фактори, които влияят на цялостния инвестиционен процес и понякога се сблъскваме с препятствия, но трябва да ги преодолеем, за да бъдем максимално полезни на инвеститорите.

Кои икономически зони на Балканите са сред най-големите Ви конкуренти? С какво България е по-привлекателна от тях?

- Всяка страна има различни предимства, които предлага на инвеститорите в областта на инвестициите и индустриалните зони. България разполага с редица атрактивни предимствата, които правят бизнес климата в страната ни благоприятен за инвестиции - наличие на нисък корпоративен данък, най - ниски оперативни разходи спрямо останалите държави в ЕС, ниски нива на работна заплата, макроикономическа и финансова стабилност и разбира се стратегическо географско положение като мост между Европа и Азия. Това са част от предимствата, които ни правят привлекателна дестинация за бизнес, както за местни, така и за чуждестранни инвеститори.

Сред най-големите ни конкуренти са Румъния, Македония, Сърбия, Чехия. В Румъния например се предлагат атрактивни данъчни стимули като освобождаване от данъци, начислени за промяна на предназначението на земята, облекчение от 20% от стойността на нови инвестиции, направени в индустриалните зони за доставяне и пренос на електрическа енергия, природен газ и водоснабдяване, а също и освобождаване от данък сгради и данъци върху земята.

Чехия също разполага с доста добри стимули за привличане на инвестиции. Освен данъчни облекчения за редица процедури е интересно, че се прилагат и програми, които подкрепят развитието на стратегически индустриални зони. Любопитно е, че се отпускат парични субсидии за откриване на нови работни места и/или преквалификация, но те се предлагат само на компании, опериращи в райони, където нивото на годишната безработица надвишава средното за страната с поне 50%. Това е ефективен лост за повишаване инвестиционната активност, подобряване на бизнес средата на регионално ниво и намаляване на демографските различия.

Факт е, че данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискална политика и важен инструмент за икономическия просперитет на една страна. При нас много от тези стимули са залегнали в основите на нашата данъчна политика и в Закона за насърчаване на инвестициите и не се нуждаят да ги обособяваме като специални стимули. Част от инвеститорите оценяват това много високо, но за съжаление някои от тях не го виждат от пръв поглед. Нашата задача е да акцентираме значимите преимущества на държавата ни, като целта ни е повишаване конкурентоспособността на инвеститорите, установили се в България.

Вие сте човек с голям международен опит в бизнеса. Ако броим само до три, които са трите най-важни неща, които дотук успяхте да реализирате като ръководител на мегаструктура, каквато е Национална компания индустриални зони?

- Ако трябва да откроя само три неща ще бъда неточен, защото дейността на Национална компания Индустриални зони (НКИЗ), която има амбициозната задача да развие потенциала на индустриалните зони е изключително специфична. Развитието на тези обособени зони е комплексен процес, който изисква дългосрочна визия, включваща стратегии и планове, които са изпълними в дългосрочни срокове. Инвестиционният процес отнема между 3 и 5 годишен период.

От както съм на този пост финализирахме няколко сделки, чийто преговори са започнали преди да стана ръководител на компанията и с екипа продължихме установените положителни практики. Имаме няколко нови привлечени инвеститори, регулярни запитвания от различни по профил инвеститори и преди броени дни подписахме договор с нова компания.

Разпознаваема ли е България като бизнес дестинация? Какво чуждите инвеститори знаят и какво не знаят за страната ни?

- В резултат на това, че страната ни е малка по мащаб и разполага с ниска покупателна способност, преимуществата, които предлага не са достатъчно разпознаваеми. Това е едно от предизвикателствата, с които се сблъскваме в нашата работа с чуждестранните инвеститори. Нашата мисия е да убедим инвеститорите, независимо дали са български, или чуждестранни, че позиционирайки се на територията на индустриалните зони в страната ни, те биха били успешни. Един от нашите най-успешни инвеститори само след една година на производствена дейност вече удвоява своя бизнес. Няма по – добра реклама за инвестициите в България и за нашата компания от успеха на самите инвеститори.

Изключително важно е да привличаме големи външни инвестиции, защото така ще предизвикаме вниманието и интереса и на други големи корпорации. От друга страна, привличането на утвърдени чуждестранни компании е важен знак, че инвестиционната среда и услугите, които предлагаме са качествени и атрактивни.

Каква е визията Ви за индустриалната зона на бъдещето? Да бъде привлекателна - това ли е най-важното?

- Важно е да се подчертае, че успешното развитие на индустриалните зони не се изчерпва единствено и само с увеличаването на дадена територия и изграждане на необходимата инфраструктура към нея. Когато става въпрос за визия на модерна индустриална зона трябва да се има предвид, че освен инфраструктурата и локацията, важно е всички допълнителни опции да бъдат на лице. Тя трябва да предлага комплекс от услуги: транспорт за работещите, обособени зони за спорт и отдих, ресторанти и магазини, детски градини, обучителни центрове със специално предназначение и др.

Идеята е зоната предлагайки всички онези важни услуги, които иначе всяка компания трябва да планира сама, като по този начин се спестяват време и финанси на инвеститора. Конструктивна идея е да се предлагат и услуги, които да се концентрират в специални обслужващи центрове на територията на всяка зона, изградени по модела "на едно гише".

Вярвам, че индустриалните зони могат да се утвърдят като предпочитано място за работа, както за инвеститорите, така и за тези, които търсят добра работна среда. Това е и моята дългосрочна визия - индустриалните зони да се утвърдят като предпочитано място за работа, както за инвеститорите, така и за хората, които търсят добра работна среда и работната ръка да бъде привлечена от индустриалните зони, а не те да са определящи за местоположението на инвестицията.

Димитър Дженев

 

Профил на индустриалните зони, развивани от Национална компания Индустриални зони ЕАД


Икономическа зона София - Божурище


Зоната се намира на 15 км от центъра на София, на 23 км от летището, на 5 км от магистралата за Гърция, на 2 км от магистралата за Сърбия, в непосредствена близост до международния път, свързващ Европа и Турция. Разпростира се на площ над 2 665 000 м². Зоната разполага с редица предимства: Kвалифицирана работна ръка, стратегическа локация, изградена инфраструктура, наличие на всички комунални услуги. Това са част от предимствата, които правят зоната топ локация за развитие на индустрия и/или логистика, особено когато се обслужва Гърция и Югоизточна Европа.

Зоната се намира на 15 км от центъра на София, на 23 км от летището, на 5 км от магистралата за Гърция, на 2 км от магистралата за Сърбия, в непосредствена близост до международния път, свързващ Европа и Турция.

13 компании развиват успешно своите инвестиционни проекти в зоната и голяма част от тях обмислят разширение на своята дейност и удвояване на инвестицията веднага след първата си година на производство.

Сред най-новите компании, сертифицирани за клас инвестиция са „Дриймс транс“ и „Вак инвест“. „Мултивак България Продакшън“ също получи сертификат за клас инвестиция и преди броени дни с официална церемония стартира изграждането на високо-технологично предприятие за производство на компоненти за опаковъчни машини.

Индустриален и логистичен парк – Бургас АД

Това е вторият най-бързо развиващ се проект на НКИЗ, в който тя притежава 51%, а община Бургас – 49%. Паркът, създаден преди четири години, заема 244 150 кв. м. от територията на промишлена зона „Север“.

Това е вторият най-бързо развиващ се проект на НКИЗ, в който тя притежава 51%, а община Бургас – 49%.

Първата производствена площадка в него вече заработи официално преди месец. Фирма „Хидробетон“ закупи терен и на него изгради базата си.

Паркът е разделен на парцели с големина от 2 до 40 дка и 11 фирми развиват проектите си в сферата на международните превози, автоуслугите, производството на метални конструкции, мебели и хранителни продукти.

Свободна зона Русе


Създадена е с указа за свободните безмитни зони от 1987 г. Намира се на 800 м от Дунав мост, в непосредствена близост до пристанището. Зоната предоставя възможност на инвеститорите, които развиват дейност, да използват данъчни и митнически облекчения. „Свободна зона – Русе“ обхваща 370 235 кв.м. в Източната промишлена зона на гр. Русе. Има стратегическо географско и транспортно местоположение, добре развита пътна мрежа, електричество, газификация, водоснабдяване и канализация.

Създадена е с указа за свободните безмитни зони от 1987 г. Намира се на 800 м от Дунав мост, в непосредствена близост до пристанището.

Капацитетът й е запълнен почти на 100% - производствените и складови помещения са заети от компании от различни икономически сектори.

Единствените свободни терени са терените за инвестиции на зелено, обхващащи територия от 35 000 кв. м. Дейността, която се развива на територията на зоната е свързана със складиране и съхранение на стоки, претоварни операции, оформяне на транспортни и митнически документи и др. Към настоящия момент Свободна зона - Русе, изгражда интермодален терминал, който ще затвори пълния цикъл от предлагани  услуги.

Свободна зона – Видин ЕАД

Зоната е със стратегическо местоположение – на брега на р. Дунав, в непосредствена близост до Дунав мост 2 и товарното пристанище. Това я характеризира със сравнително предимство - достъп до различен вид транспорт: речен, шосеен, железопътен. Общата площ на „Свободна зона – Видин“ е 308 627 кв. м., има изградена пътна инфраструктура, електричество, водоснабдяване и канализация. Дейностите и услугите, които се извършват на територията й са фокусирани най-вече в областта на логистиката, административното обслужване, отдаването на площи, складови бази под наем.

Свободна зона – Свиленград ЕАД


Разположена е в южния край на Свиленград на площ от 70 139 m². Застроената площ е 4 130 m², разполага с открити складови площи от 2 500 m²; паркинги с площ от 3157 m², а незастроената свободна площ е между 50-55 дка. Цялата материална база е предназначена за производствена и логистична дейност. Стратегическото местоположение й дава предимство при осъществяване на услуги като логистичен център – разположена е на 2 км от границата с Гърция и на 50 м от жп връзките с Турция и Гърция. Зоната е на пътя на паневропейския транспортен коридор №4, свързващ Европа и Турция.

Индустриална зона Варна - Запад


Зоната е разположена в землището на гр. Суворово, Варненска област и обхваща площ от 399 000 кв. м., предимно селскостопански земи. Атрактивна е с това, че е на 18 км от пристанище Варна и на 11 км до магистрала Хемус.

Индустриална зона Карлово

Индустриалната зона с площ от 580 дка е разположена в землището на село Марино поле, на 10 км от общински център Карлово и на 60 км от летище Пловдив. На територията има планирана инфраструктура и в близост има налични електрическа подстанция, далекопроводи 20 КV и 110 КV, канализационна мрежа и ПСОВ, източници на питейна и промишлена вода, телекомуникации.

Индустриална зона Телиш

Индустриалният терен се разпростира на площ от 2 036 638 дка в с. Телиш, Плевенска област и е в непосредствена близост до главен път София-Варна. Зоната е подходяща за развитие на селскостопанска и преработвателна индустрия.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер