политика > бизнес среда


Промишленото производство пада с 3.9%

Производството на метални изделия отбелязва драстичен спад с 32.1%, според данни на НСИ

На месечна база от Националния статистически институт отчитат ръст от 23,4% при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

Промишленото производство отбелязва спад от 3.9% за първия месец на годината спрямо декември 2016 г.

Това сочат предварителните данни на НСИ, които показват, че приключва силният период от значителни ръстове, които сектор „Промишленост“ регистрираше през последните месеци на 2016 г. С 6.9% нараснаха оборотите в производството през декември миналата година спрямо същия период на 2015 г. и това беше най-високият отчетен ръст за годината.

В преработващата промишленост, за януари 2017 г. НСИ отчита 5.8% намаление спрямо предходния месец. В добивната промишленост то е с 1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст от 9%.

Данните показват, че най-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 37,2%. На годишна база спадът е с 32.1%. - при производството на напитки и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 12%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 7,9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини и производството на мебели - с по 5,8%.

За периода януари 2017 г. спрямо предходната година, производството на тютюневи изделия пък намалява с 27.2%. С над 19% намаляват и оборотите при производството на дървен материал и изделия от него.

На месечна база от Националния статистически институт отчитат ръст от 23,4% при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. Производството на превозни средства, без автомобили, се е увеличило с 18,8%, а производството на лекарствени вещества и продукти - със 7,3%.

На годишна база ръст от 13.5% се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили, 11.6% при производството на хартия, картон и изделия от хартия и при производството на основни метали - с 1,5%.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер