експорт > пазари


Дочо Стайков: Очаквам през 2017 г. АПС Груп да има по-добри експортни резултати в сравнение с 2016 г.

Генералният директор на фирмата пред exporter.bg за технологичните и организационни промени, които текат в дружеството

„Добре изнасяме в САЩ, в Европа, имаме добри позиции в Южна Америка. Трябва да поработим повече в Далечния Изток, тъй като пазарът, специално китайският, е много голям, но доста специфичен“, казва Дочо Стайков.


Г-н Стайков, какви тенденции във вътрешен и външен план белязаха дейността на АПС Груп през 2016 г.?

- 2016-а беше една добра година за АПС Групата. Случиха се неща, които оказаха въздействие върху цялостната ни дейност.

Във вътрешен план тенденцията бе за засилване на инженеринговия състав и промяна на структурата на фирмата. Промяна в комуникациите между отделите и подбирането на точните хора, в чисто организационен и инженерингов аспект.

Според мен това беше стъпка в правилната посока, която ще доведе до повишаване резултатите на фирмата и до подобряване на цялостната й дейност. Промените ще позволят на АПС Груп да премине на по-високо ниво  и като технология, и като организация на работа.

Погледнато в по-глобален план, всички промени, които се случват по света – политически и икономически, неминуемо оказват някакво влияние върху дейността на фирмите, в това число и на АПС Груп. Понякога дори слуховете, подадени като сигнали отнякъде, оказват влияние върху световната икономика.

В международен аспект, последното важно събитие, което се случи, бе смяната на стопанина на Белия дом. Идването на Тръмп неизбежно ще доведе до някакви глобални промени, най-вече в отношението към Русия. Надявам се, че ще бъде водена една балансирана политика, която отчита интересите не само на великите сили, но и на малките държави. В никакъв случай малките държави не трябва да се превръщат в инструмент за решаване на стратегическите интереси на големите.

Визирам Русия, тъй като руските фирми са сред важните ни потенциални клиенти. Една промяна в отношенията с Русия би оказала положително въздействие не само върху нашата фирма, но и върху бизнеса на много компании.

Миналата година, при откриването на Индустриалният парк в Ботевград - най-мащабната база за производство на термични принтери в Югоизточна Европа, Дени Монтагутели (вляво) и Паоло Визентини (вдясно), съсобственици на APS Group, отбелязаха, че се изключително удовлетворени от инвестицията, която са направили в Ботевград - българската Силициева долина.

Това е едно от събитията, което смятам, че ще доведе до сериозни глобални промени в политическите и икономическите отношения.

Във вътрешен план, имам предвид България, смятам, че президентските избори и избора на новия президент, до голяма степен ще окажат влияние върху политическата и икономическата ситуация в страната.

Мисля, че една политика на категорично отстояване на националните интереси и достойнство е важна, защото колениченето е недобра позиция. Това е моето лично мнение.

Как бихте определили 2016 г., добра ли бе тя за АПС Груп?

- Това бе година, в която бе направено много в реализирането  на инвестиционната ни политика. Започна се ново производство, разгърната бе голяма строителна дейност.

Всичко това създаде предпоставки за подобряване на инфраструктурата, на логистичната дейност на фирмата, на цялостната организация на работа.

Направена беше много сериозна стъпка в положителна посока за доброто позициониране на фирмата в България.

На кои външни пазари постигнахте най-добри резултати?


- Трябва да отбележа, че АПС Груп стои добре на световните пазари. Разбира се, тенденциите динамично се променят във времето. Днес може да си добре позициониран на един пазар, утре това да се случи на друг. Всичко зависи от конюктурата на пазара и от търсенето на изделията, които произвеждаш.

Иван Гавалюгов, кмет на град Ботевград, Дени Монтагутели и Паоло Визентини, съсобственици на APS Group, Дочо Стайков, генерален директор на APS Group (от ляво на дясно), прерязват лентата при откриването на APS Industrial Park, който ще създаде още 150 нови работни места. С тях броят на заетите в българското представителство на компанията ще стане над 300 души.

Много неща се случват и в международен, и в регионален план, които оказват влияние върху твоята позиция на един или друг пазар.

Мога да кажа, че добре изнасяме в САЩ, в Европа, имаме добри позиции в Южна Америка. Трябва да поработим повече в Далечния Изток, тъй като пазарът, специално китайският, е много голям. В същото време той е доста специфичен.

Има много играчи на този пазар, а цените на някои видове продукти са доста изцедени. В същото време тук действат лобита и има държавно регулиране. Защитата на интелектуалната собственост е изключително важен и не лек процес. Всички тези фактори оказват влияние върху този, както вече казах, доста специфичен пазар.

Очакванията Ви за 2017 г.? Какво предстои на АПС Груп?


През 2017 г. ще продължат процесите, които протекоха през 2016 г. :

- поддържане на висок стандарт на производството

- технологично обновление и автоматизиране на някои процеси

- приключване на незавършените инвестиционни проекти и стартиране на няколко нови

- оптимизиране и обновяване на организационната структура

Смятаме да довършим цялостната организация на производство. Ще има подсилване на инженеринговия състав на Групата.
Ще продължим с обновлението на производството като се полуавтоматизират или автоматизират редица дейности. Ще се подобрят процесите на контрол, така че да се игнорира до голяма степен човешкия фактор при пределени операции.

Вече работим с нови софтуерни продукти и подобряваме съществуващите, които касаят цялостната ни дейност. Целта е човешкият фактор да бъде сведен до минимум, там, където има движение на информация тъй като въвеждането и на ръка неминуемо води до пропуски и грешки.

Смятам, че стъпките в тази насока са правилни. Засилването на IT отдела ще създаде предпоставки за изчистване на някои съществуващи пропуски и като цяло ще подобри цялостната ни дейност.

Какви са очакванията Ви за експорта на АПС Груп през 2017 г.?


- Очаквам експортните ни резултати през 2017 г. да са по-добри спрямо 2016 г. Смятам, че имаме реалните въмжности това да бъде осъществено.

При откриването на новия Индустриален парк Паоло Визентини, съсобственик на APS Group, благодари на Дочо Стайков. генерален директор на APS Group, за усилията да създаде приятелска и семейна атмосфера в компанията. "Моите действия и желания винаги са били насочени в посока хората да се чувстват комфортно в средата, в която работят", каза малко след това Дочо Стайков в интервю за exporter.bg.

Всичко, което правим като инвестиции в технологии, инфраструктура, логистика и организация на производство е предпоставка за по-добри резултати през тази година.

Държа да подчертая и огромната работа, която вършим по отношение на търговската ни дейност. Работата с клиентите, търсенето на нови клиенти и предлагането на нови изделия, са ключовите фактори за успеха на АПС Груп.

А Вашите очаквания за 2017 г. в личен план?

- Моите очаквания са свързани с моята работа. Да продължа да я върша добре. Да довърша това, с което съм се ангажирал пряко в момента, а аз съм се фокусирал върху инвестиционните процеси. Смятам, че всичко, което е планирано да се случи, ще бъде завършено в графиците, които сме заложили.

Това е свързано с много усилия в личен план. Затова си пожелавам да съм жив и здрав.

Благодаря за това интервю.

Димитър Дженев


Снимки: Божидар Марков

 

Да имаш най-мащабната база за производство на термични принтери в Югоизточна Европа


Високо-технологичната компания за производство на термични принтери APS Group откри миналата година в Ботевград нов индустриален парк. Инвестицията е в размер на 3 млн. евро, като това е най-мащабната база за производство на термични принтери в Югоизточна Европа.

Индустриалният парк в Ботевград  е единствената производствена база на компанията и ще произвежда над 6 000 000 принтера годишно, предназначени за износ в цял свят.

150 нови работни места ще бъдат открити в APS Industrial Park и заедно със сега заетите, в българското представителство на компанията общо ще работят над 300 души. Производствената база е разположена на площ от 17 000 кв.м.

"APS има потенциала да заеме едно от челните места в света в производството на термо принтери", каза в специално интервю за exporter.bg Дочо Стайков, генерален директор на APS Group.

 

За APS Групата


“Нашите продукти действително са в една много специфична ниша, но в същото време със широк спектър на приложение. Ние произвеждаме минипринтери – печатащи механизми, които не са самостоятелни изделия. Те се вграждат в някакви други изделия.

Веднага го обяснявам по-популярно. Става дума за печатащия механизъм, който разпечатва касовите бележки на много видове апарати – от таксиметровите и касовите апарати в супермаркетите и магазините, до медицинската апаратура”, разказа Дочо Стайков, в предишно интервю за exporter.bg.

"Тръгнахме от абсолютната нула, с една раздрънкана кола и един стар компютър", спомни си той. Сега изделията на компанията присъстват на големите европейски и световни пазари. Някои от продуктите на АПС Групата диктуват модата по света в този бранш.”

“Работим за една голяма американска фирма, която произвежда дефибрилатори за електрошоково възстановяване на сърдечната дейност. Наши печатащи механизми са част от тяхното изделие. Те разпечатват електрокардиограмата и други параметри, свързани с контрола на тази животоспасяваща манупулация.

Наши изделия се влагат в АТМ, банкови и POS терминали, в машини за гласуване, в принтерите, които разпечатват етикетчето от везната в супермаркета със стойностите за грамажа и цената на продукта.

Принтери, които произвеждаме, се използват в устройствата за издаване на билети за влакове, в техническа измервателна апаратура. Там, където е необходимо да бъде разпечатана определена информация в определен формат.

Нашите принтери не печатат във формат А4 и други подобни. Това се термопринтери, а ширината на термохартията е от 1 до 4 инча. Такъв е размерът на формата, в който печатаме. Трябва да ви кажа, че нашите изделия се приемат много сериозно на световните пазари”, каза още в интервюто генералният директор на AПС Груп.

 

Голямо признание


Един от най-добрите и големи клиенти на АПС Трейдинг в Европа е шведска компания. Те купуват принтери от завода в Ботевград, които влагат в производството на тахографите за автомобилите “Ман” и “Скания”. Преди две години класирали българската компания на първо място в тяхната класация за най-добър доставчик в цялата им система на доставки от Швеция и чужбина.

Именно това голямо признание от чужбина и високотехнологичната дейност на компанията бяха в основата за спечелването от AПС на Голямата награда “За Рестарт” на нашия сайт exporter.bg. Това се случи преди три години. През 2015 г. АРС Трейдинг стана носител на Голямата награда на сайта - „Експортьор на годината“ за Завоюване на нови пазари.

2016 г. донесе на  АРС Трейдинг наградата „Експортьор на годината“ в сектор „Машиностроене“. Фирмата е първият носител носител на престижния приз на exporter.bg в сектора през 2013 г. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер