политика > бизнес среда


ЕК очаква 2.9% ръст на икономиката ни за 2017 г.

Потреблението е основният двигател на икономиката, но все повече подкрепян от износа

Комисията отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон.


Европейската комисия прогнозира, че реалният ръст на брутния ни вътрешен продукт (БВП) през 2017 г. ще бъде 2.9%, а през 2018 г. – 2.8%. Данните са от пролетната й макроикономическа прогноза. Същите бяха очакванията и в зимната прогноза, публикувана през ноември.

Въпреки че нивото на растежа остава без промяна, Комисията подобрява почти всички икономически параметри за България. В новата прогноза е записано, че инвестициите, потреблението, износът и заетостта ще растат, а безработицата, бюджетният и търговския дефицит ще намаляват.

И през 2017 г. потреблението ще е основният двигател на икономиката, но той ще е подкрепян все повече от износа.

Комисията отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. В резултат излишъкът по текущата сметка възлезе на 4.2% от БВП. Комисията очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 2.4% през текущата и 1.8 % през 2018 г. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силното вътрешно търсене и покачването на цените на енергийните стоки.

През тази година ще се съживи публичното потребление, което ще се дължи на задвижването на проектите по европейските програми. През миналата година усвояването им остана слабо, а инфраструктурните проекти, планирани с бюджетни средства, не се случиха.

Потреблението на домакинствата, което има най-голям принос към общия икономически растеж, ще се движи нагоре. Прогнозата на ЕК е за покачване с 2.7% през тази и следващата година. Този растеж ще бъде подхранван от нарастващите доходи, намаляващата безработица и увеличаващата се заетост. Подкрепа на потреблението ще окаже и кредитирането, което ще продължи да расте и през 2017 г.

Пролетната прогноза на ЕК за растежа на икономиката се доближава до очакванията на Министерството на финансите и МВФ.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер