НСИ > анализи


Общият показател на бизнес климата през юни се понижава с 0.7 пункта, но се подобрява осигуреността на производството с поръчки

През следващите 3 месеца в търговията на дребно цените ще растат, в промишлеността, строителството и сектора на услугите, продажните цени остават без промяна

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, показват бизнес анкетите на НСИ.


През юни 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите. Това показват данните от бизнес анкетите на НСИ.

Промишленост – очаквания за по-висока производствена активност


Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.2 пункта в сравнение с май, което се дължи на изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”.

Същевременно анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. Това потвърдиха за exporter.bg и мениджъри на металургични фирми, членове на Клубът на експортьора към сайта.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство – нараства с 2.2 пункта


През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 2.2 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на първите два фактора.
Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно – повишение с 0.7 пункта


Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 0.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-неблагоприятни.
Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за известно увеличение през следващите три месеца.

Сектор на услугите – спад с 3.7 пункта


През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” спада с 3.7 пункта в резултат на изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.
Основните пречки за дейността в сектора остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец е отчетено намаление на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер