експорт > пазари


Станислав Стоев: Качество, гъвкавост и опаковане на малки и средни партиди, са факторите, които определят успеха на компанията

Управителят на Джи И Фармасютикълс пред exportеr.bg за динамиката на пазара във фармацевтичната индустрия, спецификите, грешките и възможностите за развитие

„Нашето уникално предимство е, че изпълняваме поръчките в кратки срокове и предлагаме услуга, която е по-различна от тази на останалите производители.  Опаковането на по-малки и средни по размер партиди изисква голям ресурс, но пък е ниша, която не е много силно разработена от конкурентите ни в Европа“, споделя Станислав Стоев.

Г-н Стоев, очакванията на компанията за 2017 г.  бяха да покриете 75% от капацитета на опаковъчните линии? Коментираха се цифри от 68 млн. блистера, оправдаха ли се тези очаквания?

- Да, оправдаха се. Максималният капацитет на дружеството е около 800 млн. таблетки годишно, които можем да опаковаме със съществуващите мощности. В момента се движим с 80% от него и тези граници са оптималните нива на натовареност на производствения капацитет.

За първите три тримесечия на тази година сме леко над бюджета, но от поръчките през последното тримесечие зависи дали можем да постигнем бюджетираните цифри. В момента движението на поръчките изглежда леко плаващо, но това е заради преструктуриране на системите на някои от основните ни клиенти. Вярвам, че ще достигнем тези обеми.

Каква 2018 г. очаквате?

- Очакваме още по-голямо натоварване на производствените мощности и привличането на нови клиенти от Европа, които да опаковат медикаментите си при нас. Ще насочим усилия и към привличане на производители от Индия, тъй като в момента тя е един от основните производители на генерични лекарствени продукти в света.

Това, което ние можем да им предложим, е опаковане на малки и средни по размер партиди. Те са много добре оборудвани като мощности и организация за производство на големи обеми таблетки или капсули. Но процеса на опаковане ги затруднява, поради факта, че европейският пазар е силно сегментиран и трябва често да сменят опаковъчни материали за различните пазари – различни надписи, различни езици и листовки. В голяма степен това води до намаляване ефективността на индийските производители.

А Джи И Фармасютикълс може да бъде по-гъвкава при такива поръчки?


- Абсолютно. И може да се явим като добър партньор. Нещо повече - имаме изключително добре оборудвана аналитична лаборатория и много високо квалифицирани специалисти в областта на освобождаване на продуктите за пазар. Съгласно европейското законодателство, медикаменти, които са произведени извън Европа, трябва да бъдат ретествани, реанализирани на територията на Европа. Т.е. европейска лаборатория да докаже, че показателите отговарят на спецификацията и европейско квалифицирано лице да се подпише, че този продукт може да бъде пуснат на пазара. Това, че можем да предложим комбинацията от тези дейности, прави позицията на Джи И Фармасютикълс много перспективна и с големи възможности за развитие. В този смисъл 2018 г. трябва да бъде една много успешна година.

Към какви пазарни хоризонти гледате?


- Ние работим с пазарите на нашите клиенти, които ни възлагат производство. Това са предимно европейски пазари, но нашите клиенти също така изнасят опаковани при нас лекарствени продукти и за Мексико, Чили, Азербайджан и др.

"Очакваме още по-голямо натоварване на производствените мощности и привличането на нови клиенти от Европа, които да опаковат медикаментите си при нас. Ще насочим усилия и към привличане на производители от Индия, тъй като в момента тя е един от основните производители на генерични лекарствени продукти в света", казва Станислав Стоев.

Нашият поглед към нови пазари е свързан основно с търсене на нови клиенти. Ние сме фокусирани основно в развиване на стабилно производство, на което клиентите ни да се доверят.

Нашето уникално предимство е, че изпълняваме поръчките в кратки срокове и предлагаме услуга, която много от останалите производители не са склонни да приемат. А именно, пакетиране на по-малки и средни по размер партиди, което изисква голям ресурс. Това е ниша, към която много фармацевтични фирми проявяват голям интерес и в същото време не е много предпочитана от конкурентите ни в Европа.

Кои са трите основни фактора във вашия бизнес, които определят успеха на компанията?

- Както казах вече, това са производството на малки и средни по размер партиди, голяма гъвкавост и бързото време за реакция от поръчката на клиента до доставката на готовия продукт. И, разбира се най-важното – качеството. Цената и гъвкавостта са само атрибути, които допринасят за доброто развитие на фирмата, но във фармацевтичната индустрия на първо място винаги е качеството.

Също така трябва да се отбележи и съвременното оборудване, което използваме, както и високата квалификация на служителите.

Какви грешки биха могли да възникнат при вашето производство?

- Истината е, че това е много малко вероятно да се случи, защото самата системa за контрол, анализ и проследяване на производството, е разработенa така, че да се сведе до минимум рискът от евентуални грешки.

Опаковането е един от най-критичните етапи при производството на твърди лекарствени форми (таблетки и капсули), поради което всички принципи на добрата производствена практика, което е стандарта при производството на медикаменти, се прилага с пълна сила и при опаковането на лекарствата.

Във времена на ескалираща несигурност и динамична бизнес среда, на какво се уповавате, за да се чувствате сигурни в бизнеса? Можете ли да управлявате промяната и как?

- Фармацевтичната индустрия е свързана с високо ниво на ангажираност на държавите за осигуряване здравното състояние на населението.

"Работим целенасочено и изграждаме стратегии да превърнем фирмата атрактивна, както за настоящите служители, така и за привличане на нови специалисти", отбелязва Станислав Стоев.

Много от продуктите, които ние произвеждаме влизат в реимбурсните списъци на държавите към които изнасяме, така че много от тях са гарантирани и като обеми, и като заплащане.

Динамиката при нас е свързана с постоянен анализ и оптимизиране на производствените процеси, за да постигнем най-добрата цена на продукта, така че той да бъде конкурентоспособен на пазара.

Икономическите анализатори казват, че бизнес войните в следващите години ще се водят не за нови пазари, а за хора. Вие спечелихте ли тази битка?

- Работим целенасочено и изграждаме стратегии да превърнем фирмата атрактивна, както за настоящите служители, така и за привличане на нови специалисти. Стремим се да създаваме добри условия за развитие и да задържаме лоялните си кадри.

Но проблемът с дефицита на кадри е сериозен и той не е само в България. И наши европейски партньори изпитват тези затруднения, въпреки, че заплащането при тях е несъизмеримо с това у нас.

Какво е решението на този проблем? Заплащането ли е в основата му?

- Знам, че простичкият отговор е именно заплащането, но съм категоричен, че , че проблемът няма да се реши само с промяната му.

Фармацията е много чувствителна по отношение квалификацията на кадрите, тъй като качеството е основния компонент. А постигането му е свързано именно с високата квалификация. Има пряка релация между двата фактора.

Един от факторите да сме интересен партньор за възложители от Европа е доброто съотношение цена-качество. Промяна на заплащането ще доведе до намаляване обема на поръчките, което пък автоматично води до намаляване на необходимия работен ресурс, зает във фирмата. Т.е. трябва да се търси баланс между обема работа, която фирмата може да поеме и адекватното заплащане за конкретната квалификация.

Заплащането е важен компонент, но основната работа трябва да е насочена към развиването на тези хора, осигуряването на допълнителни обучения и на такива условия на работа, които им позволяват да се чувстват част от екипа и дейността на компанията.

През последните две години сме сред страните с най-голям икономически растеж – над 3%. Какво ни липсва за още по-силна икономика?


- Въздържам се от такива глобални анализи. Но, разбира се, абсолютно съм сигурен, че създаването за условия за изграждане на квалифицирани кадри в държавата със специфични технически умения, ще повиши интереса на потенциалните инвеститори и ще допринесе за още по-бърз растеж на икономиката. Нещо подобно преди години се осигуряваше от специализираните технически училища в страната.

Преосмислянето на концепцията на държавата за силно подпомагане и стимулиране на избора за специализирано техническо образование, може да допринесе за по-добро развитие на икономиката ни.

Благодаря Ви за това интервю!

Биляна Николова


Снимки: Божидар Марков






 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер