експорт > пазари


Сашо Тодоров: През 2017 г. в транспорта и логистиката имаше резки движения нагоре и надолу

Регионалният директор за Югоизточна Европа и управител на М&M Милицер и Мюнх БГ ООД, пред exporter.bg за финансовите резултати на ръководената от него компания, която е един от лидерите в сектор „Транспорт и логистика“, за тенденциите на международните пазари и за държавната администрация - длъжник на бизнеса и обществото.

„По принцип няма търговско ембарго за Иран, но на практика имаме банково ембарго.“, казва Сашо Тодоров.

Г-н Тодоров, с какво бе най-характерна 2017 г. ? От Ваша бизнес гледна точка, добра ли бе тя за М&М Милицер и Мюнх БГ?

- 2017 г. не бе много по-различна от 2016 г. За съжаление, в икономически план, като движение на стоки и товари, което е най-важно за нас, тя отново бе една неравномерна година, наситена с движения нагоре и надолу, които повлияха на планирането на доставките и цялостната организация в транспорта и логистиката. И всичко това водеше до познатите затруднения. Имаме износ, нямаме внос. Имаме внос, нямаме износ. Тези резки движения нагоре и надолу ни затрудняваха, особено в сегменти като автомобилния транспорт. Естествено, ние създадохме оптимална организация за осъществяване на движението на товари и стоки с по-малко празни километри, за да постигнем по-добра ефективност. Но и тази година, както и през 2016-та, тази тенденция не ни подмина.

Вторият момент, който бих желал да отбележа е, че бизнесът в нашия бранш не е точно това, което компаниите искат и което би трябвало да бъде. Да, има ръст в БВП между 2 и 3 % или малко отгоре, но затрудненията в нашата икономика остават, защото тя не е толкова голяма и е изключително отворена към външните пазари.

Част от причините за това състояние се крият в политическата обстановка. Въпреки добрите пожелания и намерения на политиците, тези периоди на избори, служебно правителство или без правителство са свързани с дни и месеци, в които администрацията не работи и бизнесът не е достатъчно добре подпомаган. Особено, когато става въпрос за инвестиционни проекти с чуждестранни инвестиции. Всичко това неминуемо се отрази както на обемите в посока внос – износ, така и на транзитните товари.

В крайна сметка обаче смятам, че като икономически показатели  М&М Милицер и Мюнх БГ ще приключи годината в същите параметри както през 2016 г. Може би ще има разлики между 2 и 3 % в плюс или в минус, което за съжаление все още не мога да го кажа. Октомври, ноември и декември са ни най-силните месеци. Но тази година е наистина с много повече неочаквани движения нагоре и надолу, за което вече говорих.

Ето един съвсем пресен пример. Октомври месец като оборот, реализиран от дъщерната фирма М&М ер карго сървис България ООД, беше най-слабият за последните 5 години, което по принцип не би трябвало да е така. Нямаме такива колапси в икономиката и в нашите клиенти. Всичко е въпрос на органика – на органичен растеж иили спад. Нямаме загубени клиенти, но това, което Ви казвам, е факт. Пазарните движения вървят по своите механизми и закони, които не зависят от нас. Ние не можем да им влияем или да ги моделираме. Единственото, което можем да направим, е да бъдем гъвкави спрямо реалностите.

И още нещо интересно. Знаете, че аз отговарям като Регионален Директор на М&М Интернешънъл Холдинг не само за България, но също и за Румъния и Гърция, за цялата структура на Милицер и Мюнх на Балканите. В Румъния и Гърция няма такива резки движения по отношение на транспорта и логистиката през годината. Да, има ги, но са много по-плавни, амплитудите не са с такива остри върхове като при нас. Естествено, икономиката на Румъния е 4-5 пъти по-голяма от нашата, обаче движенията, за които говоря, там са обозрими и предсказуеми. Много по-елегантни са.

Ако говорим в цифри, М&М Милицер и Мюнх БГ ще завърши тази година в рамките на около 65-66 млн. лв. оборот, което за нас е изключително амбициозна цел. Очаквам догодина Групата в България да достигне 70 млн. лв. оборот. Не е лесно за постигане, но в крайна сметка, трябва да вървим напред и нагоре!

Преди две години, в интервю за нашия сайт казахте, че във Вашия бранш конкуренцията е самоубийствена – за всеки клиент и за всяка пратка. И сега ли е така?

- Нищо не се е променило, продължава да бъде така. Разбира се, пазарът се нуждае от конкуренция. Тя е моторът и движението напред за всяка една уважаваща себе си компания. Но се промениха някои методи на работа. Цените, които се предлагат на пазара с цел на всяка цена да се вземе клиента, са наистина със самоубийствени маржове.

Сашо Тодоров: Ако говорим в цифри, М&М Милицер и Мюнх БГ ще завърши тази година в рамките на около 65-66 млн. лв. оборот, което за нас е изключително амбициозна цел. Очаквам догодина Групата в България да достигне 70 млн. лв. оборот. Не е лесно за постигане, но в крайна сметка, трябва да вървим напред и нагоре!

Те позволяват в някакъв момент съществуване, но не стабилен ръст и последващи инвестиции, които да осигурят в средносрочен и дългосрочен план бъдеще на компанията.

Мога да кажа, че при нас, които според официалната статистика сме един от лидерите сред спедиторските компании като икономически показатели, това поведение по отношение на маржовете се усеща изключително сериозно. Разбира се, ние разчитаме на значителната си финансова стабилност, поради комплексността на услугите, които предлагаме – и в автомобилния, и в железопътния, и във въздушния, и в логистичния бизнес. В услугите, които касаят митническото посредничество, специфичните логистични услуги като данъчен склад, свободно временно и митническо складиране, откъдето можем да компенсираме затрудненията в някой от сегментите.

Имам чувството, че колегите от бранша, особено по-малките фирми, стигат до тези стъпки с цените в момент на абсолютно отчаяние по схемата удавник се хваща за първата и най-малка сламка. Затова казвам – да, конкуренция трябва да има, но тя трябва да бъде разумна, икономически оправдана. Да е подчинена на нормалните икономически и финансови закони. В противен случай, тя е самоубийство.

Ембаргото срещу Русия и контраембаргото от нейна страна преди време предизвика турболенции, които засегнаха компаниите от транспортно-логистичния бранш. Какво се случва днес на международните пазари?

- В макроикономически план, знаете, отпаднаха голяма част от търговските санкции по отношение на страни като Иран. Какво се случва обаче на практика?

За групи стоки и номенклатури не би следвало да има ограничения за износа към Иран. За нас като транспортьори и логистици е важно те да минават през нас, защото страната ни се намира по средата на този транзитен път от Западна Европа към Иран, Близкия и Среден Изток, Централна Азия. Нормално е с нашите сили и средства да извършваме максимална част от тези складово-логистични услуги, както и транспортът от Европа до България да е с български автомобили.

След това всички дейности по претоварване, документално като митническа обработка, включително като последна митница на Европейския съюз, приключвайки ЕX-1 документи и издаването на тир карнети, а оттам продължаването на движението на тези стоки  в автомобилно или в жп отношение да е от България до крайната дестинация.

Но когато в този процес има намесени финансови институции, банки, доларови разплащания, които минават през САЩ, какво се получава? Получава се веднага проблем. По принцип няма търговско ембарго, но на практика имаме банково ембарго, най-вече за доларовите разплащания. Тези преводи и разплащания не могат да минат, не се случват и естествено това спира целия процес. Защото никой транспортьор, логистик или спедитор не работи без пари. Това са реални практически спънки.

Цялата ни дейност по отношение на тези специфични транспортно-спедиторски услуги са изключително зависими в случая от финансовата политика на банките. Трябва да отбележа, че това не е европейска политика. Това е политика, която в крайна сметка се определя и прилага от американските банки и американското правителство. Но така или иначе, на този полигон и в тази обстановка сме ние - Милицер и Мюнх и всички сходни действащи компании като нас, които са ангажирани в този процес.

По отношение на Русия, Милицер и Мюнх България, за щастие може би, няма толкова транспортни услуги натам. Разбира се, ембаргото, особено по отношение на европейски стоки, включително български, които са свързани с износа към Русия, е проблем. Така или иначе обаче, това са реалностите, в които трябва да живеем.

Милицер и Мюнх разполага със сериозни позиции по отношение на транспорта и логистиката на стоки в т.н. Middle East и в Central Asia. Както ние го водим, това е региона, който започва от Турция, минава през Иран и Казахстан и стига до средноазиатските републики. В тези страни Милицер и Мюнх има свои собствени офиси и компании, които разполагат със сериозен потенциал. И при едно по-либерално движение на стоки по този маршрут, особено с автомобилни и контейнерни превози, ние имаме изключителни шансове да ги извършваме. Да правим приходи, да има постъпления, които влизат в българската икономика и на българския пазар. Това е нещото, за което можем само да съжаляваме, че са пропуснати големи възможности.

Но годините си минават, а надеждите остават. Виждате обаче какво се случва в регионален план. Като че ли нещата в Турция не вървят толкова на подобряване. Като прибавим отношението на САЩ към Иран, Близкия и Среден Изток, виждам, че проблемите се задълбочават, за съжаление. Но трябва да вярваме, че ще се случат по-добри неща.

Имахте амбициозна инвестиционна програма за създаване на „Крос-док“ (групажен) склад -  голяма инвестиция за 5-6 млн. лева. Какво се случва с нея?

- Вече почти 28 години ръководя Групата компании на Милицер и Мюнх в България. Имам респект и уважение към всички държавни и общински органи и институции. Но трябва за кажа, че българската администрация – държавна и общинска, е в много голям дълг към бизнеса и респективно към обществото. Три години се борим с вкарването в действие на подборния устройствен план. И това е факт. И е отчайващо, не само за нас, но и за бизнеса. Не обвинявам никого персонално. Има много отговорни държавни и общински служители, с добро и положително отношение към своята работа. Машината е такава. Бюрокрацията, тя ни смазва.

Политиците и ръководителите на партии трябва да обърнат много сериозно внимание това нещо да престане, защото една холдингова и мултинационална компания като Милицер и Мюнх има възможностите да направи подобна инвестиция, както в България, така и в Турция,  Гърция, Близкия или Среден Изток. Особено, когато има избор по отношение на това колко бързо и как лесно да се случат нещата.

Ще дам пример с Мароко. Преди 3 години бе взето решението от холдинга за инвестицията в Мароко и в България. Почти в същото направление - там беше логистичен и „Крос-доков“ склад, при нас само „Крос-док“. Там беше 4 000 кв.м, при нас 2000. Преди 2 години те направиха инвестицията и складът работи. Ние 3 години се борим с подробния устройствен план. Пардокс! Това е! Но така или иначе надеждата умира последна. Надявам се, че тази година ще започнем строителството, тъй като сме приключили с изчистването на последните формалности. В крайна сметка тази жизнено важна за нас инвестиция ще се случи. Тя ще подобри не само ефективността на бизнеса ни, но ще предостави допълнителни възможности за повече бизнес. Трябва да има респект и признание не само към нас, но и към всички подобни инвеститори, защото това е базата. Без инвестиция, нещата не се случват.

Какви са очакванията Ви за 2018 г. За Вашата група от компании и за бранша като цяло?


- По отношение на бранша очаквам, че конкуренцията няма да отслабне. Някои от готовите за саможертва с такива безумни цени на пазара няма да ги има. Затова сме пазарна икономика.

Нашата цел е да задържим икономическите показатели на досегашното ниво като крайна нетна печалба преди данъци. Да увеличим оборота, тъй като всеки производител и търговец продължава да натиска сериозно надолу стойността на транспортно-спедиторските си разходи като процент от това, което произвежда и реализира.

За мен е ясно, че маржовете на брутната печалба, които не правим сега, ще вървят надолу. За да задържим това, което сме планирали на същото ниво или с два-три до пет процента по-добри показатели, ние трябва да увеличим оборота на компанията. А той е за сметка на органичния ръст, да запазим същите качествени показатели като нетни резултати. Като цяло обаче, мисля, че перспективите за българската икономика са добри.

Благодаря Ви за това интервю!


Димитър Дженев 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер