Банер

компании > проучване


26% от фирмите у нас се опасяват от фалит

Страната ни се намира под средния праг за Европа по събираемост на вземанията

Данните са от проучване на колекторската компания "EOS груп“, проведено сред 3400 компании от малкия и среден бизнес в 17 страни.

България е на първо място в Европа по дял на фирмите, които се опасяват от фалит заради забавени плащания. 26% от компаниите у нас чувстват оцеляването си застрашено заради несъбраните в срок плащания, като делът им нараства с два процентни пункта спрямо миналата година.

Данните са от проучване на навиците на плащане в Европа, изготвено от компанията за колекторски услуги "EOS груп", проведено сред 3400 компании от малкия и средния бизнес в 17 страни.

Въпреки положителните тенденции страната ни остава под средния праг за ЕС и държавите от Източна Европа. През последните две години по 4% от фактурите, които българските фирми са издали, не са били осребрени, а всяка пета е платена със закъснение.

Близо 60% от компаниите отчитат, че забавените плащания намаляват печалбите им, 47% изпитват недостиг на ликвидност, а също толкова се налага да увеличат разходите си за лихви, коментира Райна Миткова, изпълнителен директор на "ЕОС България". По думите й, ако едно вземане не е събрано в рамките на девет месеца, е твърде вероятно това да не стане никога.

Проучването показва още, че през тази година в България 76% от издадените фактури към граждани и фирми се плащат в уговорения срок, 20% - със закъснение, а 4% се отписват, тъй като са невъзможни за събиране. Регистрира се подобрение от миналата година, когато 74% са били изрядните транзакции, а 22% - платените със закъснение фактури. Това е най-добрият резултат на България за последните 5 години. За жалост той още изостава зад средното и за Източна Европа – 78%, и за Европа като цяло – 79%.

Причините за забавяне при плащането са ниската финансова грамотност и неумение за управление на собствен бюджет. У нас над 44% от компаниите ползват услугите на колекторски фирми, за да събират своите вземания, като благодарение на тях за миналата година са събрани 11.1% от оборота на компаниите. „Това поставя България на първо място в Източна Европа“, коментира Райна Миткова.

Подобрение се наблюдава при плащанията от страна на гражданите. През 2018 г. само 19% от гражданите закъсняват със заплащанията при 24% за миналата, което е подобрение с 5%.

От друга страна, българският бизнес остава назад, като 25% от издадените фактури на фирми контрагенти се изплащат със закъснение или не се събират. Средното за Европа ниво е 22%, докато резултатът на страната ни нарежда в една група с Румъния (27%), Гърция (27%), Великобритания (25%) и Словения (30%). 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер