финанси > европейски пари


1 415.6 млн. евро за развитието на иновациите

Те са в 4 приоритетни области, в които България разполага с икономически, научен и технически капацитет за интелигентна специализация, казва заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов

Според него капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това малките и средни предприятия срещат редица препятствия да станат иновативни.

За периода 2014-2020 г. за развитието на иновациите съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) са предвидени 1 415.6 млн. евро в 4 приоритетни области, в които България разполага с икономически, научен и технически капацитет за интелигентна специализация. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на събитие, свързано с проект "Подкрепа за растежа и управлението в регионите, чието развитие изостава“, организирано от Министерството на икономиката с подкрепата на Съвместния Изследователски Център (JRC) към ЕК, съобщава икономическото министерство.

По думите на икономическия заместник-министър капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това МСП срещат редица препятствия да станат иновативни. В тази връзка той изтъкна, че основна цел в политиката на Министерството на икономиката, е, да създаде модели за преодоляването на тези пречки, като се даде възможност на повече фирми  да станат иноватори и да са по-активно ангажирани в разработката на нови продукти и процеси.

Зам.-министър Борисов подчерта, че България плавно достига основната стратегическа цел на ИСИС до 2020 г., а именно да премине от групата на “скромните иноватори” в групата на “умерените иноватори”, като към края на 2017 г. страната ни е достигнала иновационно представяне от 48% от средното за ЕС, при 40% през 2014 г. „В момента има неравномерно развитие на българските райони, като доминираща роля има Югозападният район, в който попада столицата София. Приносът на Югозападния район в националния БВП (41,5%) е почти изравнен с приноса на останалите пет  района, взети заедно“, поясни той. И допълни, че устойчивото развитие на иновационната екосистема в страната изисква усилия и проучвания на нови форми на екосистеми във всяки от шестте ни региона.

На срещата Елиса Геруси, представител на (JRC) към ЕК, представи концепцията за многостепенно управление на ИСИС. Бе направен и анализ за ролята на различните форми на иновационни екосистеми в ЕС, представен от Руслан Стефанов от фондация “ПИК”. Бяха разгледани още и три различни модела на управление, представени от г-н Бернардини, представител на регион Фрули-Венеция-Гулия, Италия, г-н Панджер от Словения и г-жа Кастро, представител на регион Естрамадура, Испания. Те запознаха участниците в дискусията със структурите и дейностите, свързани с управлението на Стратегиите за интелигентна специализация и начините, по които ангажират местните заинтересовани страни.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер