коментари > анализи


Българските фирми се интересуват от участие в онлайн събития с цел разширяване износа на техните продукти

Те имат нужда от консултация по конкретен въпрос, свързан с външнотърговската им дейност, показва проучване на БТПП

Секторите, които са интересни за фирмите при тази онлайн активност, са: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, химическа промишленост, търговия на дребно, ИКТ, текстилна промишленост, транспорт и логистика

65 % от предприемачите в България са подготвени за участие в онлайн събития и нямат нужда от допълнително съдействие в тази насока. 22% от тях споделят, че имат нужда от консултация по конкретен въпрос, свързан с външнотърговската им дейност, а съдействие за изработване на уеб сайт – 7%. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) свързано с интереса и нагласите на фирмите за участие в онлайн бизнес срещи и изложения.

Анкетираните компании предпочитат да участват най-вече в двустранни бизнес срещи (88%), електронни изложби (58%), както и в онлайн информационни събития и конференции.

Интересите към различни региони и пазари са разпределени равномерно, като например 36% от фирмите са насочени към Индия, 35% - към Китай и около 30% към страните от Централна и Западна Европа, включително съседните на България държави. Контактите с по-далечни партньори от Северна и Южна Америка също са желани, но в по-малка степен, показва проучването.

По отношение на секторите, към които българските фирми, готови да участват в онлайн събития, проявяват интерес се очертават следните области: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, химическа промишленост, търговия на дребно, ИКТ, текстилна промишленост, транспорт и логистика и др.

Резултатите от анкетата дават важни ориентири в коя посока да се фокусират усилията на институциите и държавата в полза на бизнеса, както и къде да се насочат средства от ЕС.

Около 20% от фирмите нямат опит за участие в онлайн събития. Съответно, е необходимо да се предвидят действия за подготовката им. Повече от половината запитани компании – 56% нямат собствен интернет сайт, а само 5 % са въвели информация за продуктите си в онлайн платформата BG Barcode. Тя позволява добавяне на информация, която се използва от водещи електронни магазини, посредством Глобален електронен регистър за информация - GEPIR, разработен от организацията GS1.

Половината от участниците в допитването имат готово електронно представяне на дейността и продуктите, както и оферти за потенциални клиенти.

63% от компаниите имат опит с износ. Като се има предвид, че голяма част от БВП на България се формира от износа, това е много показателен резултат. Една част от фирмите са осъзнали необходимостта да се усъвършенстват, за да имат потенциала и да изнасят. Съществуват известни пречки за това, които трябва да бъдат премахнати.

Положителен е фактът, че 65% от фирмите са подготвени, но с оглед на динамичната икономическа среда, проследяването на новостите в информационните технологии и външнотърговската дейност е задължително.

Друг резултат от проучването, който впечатлява е, че 96% от фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер