експорт > пазари


Българската агенция за експортно застраховане ЕАД осигурява разширяване на застрахователното покритие срещу политически риск при износ

Важно решение от страна на БАЕЗ ЕАД е осигуряване на застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори  и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с  Ковид –19

Застраховката на търговски вземания е инструмент за намаляване на междуфирмената задлъжнялост в страната.

Важно решение от страна на БАЕЗ ЕАД е осигуряване на застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с  Ковид –19. Застраховката на търговски вземания е инструмент за намаляване на междуфирмената задлъжнялост в страната.

С постановление № 112 от 28.05.2020 г. на Министерския съвет,  се изменя Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане. С това Постановление, се въвежда приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск".

Обратно в списъка е включена Гърция. Правят се също технически корекции като замяна на „Великобритания" с „Обединеното кралство" и „Холандия" с „Нидерландия".

Промяната ще се прилага за периода 27 март - 31 декември 2020 г. и е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно-ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19.

С тази промяна Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД осигурява разширяване на застрахователното покритие срещу политически риск при износ.

Малко предистория

На 27 март Европейската комисия извади временно всички държави от списъка с "продаваеми рискове" по силата на Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити. Целта на промяната беше държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити да стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза с коронавирус.

С изменението се предоставя възможност за по-голяма гъвкавост въведена с Временната рамка на Комисията за държавната помощ по отношение на възможността държавните застрахователи да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и/или услуги да разсрочват плащането. Вследствие на изменението държавните застрахователи ще могат да се включват и да осигуряват застраховане за рискове по краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавите членки да доказват, че съответната държава временно е "непродаваема“. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер