финанси > застраховане


„Българска агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ) ЕАД въведе на пазара нов застрахователен продукт - инструмент насочен изцяло в подкрепа на микро и малки предприятия

Всяко микро или малко предприятие може да се възползва от новото застрахователно решение, като ще получи по-високо застрахователно покритие на търговските си вземания в страната и в чужбина, улеснена административна процедура и оптимален разход за застрахователната услуга

Тези предприятия ще могат да се възползват от професионален анализ на кредитоспособността на техните контрагенти, за да имат по ефективно планиране, комуникация и възможности за разширяване на продажбите на международните пазари, а така също и на вътрешен пазар.

Икономическата криза предизвикана от COVID – 19 доведе до значителни загуби за българските фирми като засегна най-вече малките предприятия работещи на отложено плащане, които не успяват да покрият нуждите си от оборотен капитал и инвестиции.

За преодоляване на негативният ефект от пандемията и икономическите последици (увеличаваща се междуфирмена задлъжнялост, ръст на корпоративни фалити и др.), БАЕЗ ЕАД, разработи нов застрахователен продукт, насочен изцяло в подкрепа на микро и малки предприятия. 

Параметрите на продукта са структурирани и съобразени изцяло спрямо потребностите на тези предприятия. Продуктът ще предостави възможност на малките предприятия да увеличат и разширят продажбите си на отложено плащане, като преодолеят негативният ефект от прекъсване веригата на доставки, вследствие на пандемията. По-голям процент от  тях не разполагат с ресурс от средства и наличните такива се разходват предимно за подпомагане растежа им, което означава, че при прекъсване на паричния поток, например в случай когато основен контрагент не плати в указания срок, може да се стигне до финансови затруднения и дори фалит на фирмата продавач.

Развивайки дейността си, предприятията трябва да разполагат с ликвидност, за да генерират печалба. Независимо от сектора, в който оперират, печалбата и защитата на капитала са два елемента, без които не могат да функционират и именно това отговаря на въпроса на много малки предприятия, защо застраховката на вземания е толкова важна. Ниската ефективност на двата показателя може да доведе до редица трудности и за да бъде преодолян този негативен ефект, предприятията, особено най-малките, трябва да оптимизират политиката за управление на своите търговски вземания на отложено плащане. В тази връзка новият застрахователен продукт ще позволи на микро и малките предприятия да защитят своите продажбите.

Продуктът предлага преференциални условия, изцяло съобразени с необходимостите на предприятията, попадащи в този сегмент, спрямо настоящата несигурна икономическа ситуация.  Всяко микро или малко предприятие може да се възползва от новото застрахователно решение, като ще получи по-високо застрахователно покритие на търговските си вземания в страната и в чужбина, улеснена административна процедура и оптимален разход за застрахователната услуга. Тези предприятия ще могат да се възползват от професионален анализ на кредитоспособността на техните контрагенти, за да имат по ефективно планиране, комуникация и възможности за разширяване на продажбите на международните пазари, а така също и на вътрешен пазар.

Чрез най-новото застрахователно решение, БАЕЗ ЕАД предоставя възможност на фирмите от сегмент микро и малки предприятия да преодолеят икономическите последици от COVID – 19 чрез преференциални условия за гарантиране на плащанията към тях,  разширяване на бизнеса, чрез минимален кредитен риск и предоставяне на конкурентно предимиство при работа на отложено плащане. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер