политика > бизнес среда


Държавен фонд "Земеделие" разпределя още 2,5 млн. лева за инвестиции в доилна техника

Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, както и към браншовите животновъдни организации, които отглеждат стадата си в отдалечените и труднодостъпни райони на страната

Чрез субсидиите те получават възможност по-лесно и качествено да добиват и съхраняват своята продукция, поясняват от фонда.

Ще бъде отворен нов прием по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ с бюджет от 2,5 млн. лв. Средствата по проектите от предстоящия прием, който ще се проведе през 2021 г., ще бъдат изплатени през 2022 г. Периодът, в който животновъдите ще могат да кандидатстват за държавната помощ, ще бъде определен със заповед на изпълнения директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Това е решил на свое редовно заседание Управителният съвет ДФЗ, съобщава сайтът на фонда.

Инвестиционната схема за закупуване на доилна техника беше нотифицирана пред Европейската комисия (ЕК) през 2019 г. с двугодишен срок на действие (2019-2020 г.). С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. периодът за прилагане на държавната помощ беше удължен до 31.12.2022 г., допълват от ДФЗ.

Нотифицираният максимален бюджет на помощта за периода 2019-2022 е в размер на 7 млн. лв. До този момент по схемата са усвоени над 2,1 млн. лв. (2 102 185 лв.). С тях са финансирани 114 проекта. В допълнение към това, предстои да бъдат изплатени още около 780 хил. лева по 40 проекта. Те са в процес на изпълнение през тази година. Част от неусвоения финансов ресурс по схемата, в размер на 2,5 млн. лв., ще бъде оползотворен за приема, който предстои, поясняват от ДФЗ.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Максималният размер на подпомагането е до 50% от приемливите разходи за един проект, но не повече от 25 000 лева.

По схемата имат право да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, включително организации и групи производители.

Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, както и към браншовите животновъдни организации, които отглеждат стадата си в отдалечените и труднодостъпни райони на страната. Чрез субсидиите те получават възможност по-лесно и качествено да добиват и съхраняват своята продукция. Механизираният процес на доене съдейства за скъсяване на интервала от добива до преработката на сурово мляко. Така фермерите могат да съхраняват суровините по-дълго време, което води до повишаване качеството на млечните продуктите.

Инвестиционната схема има за цел да подпомогне животновъдите при инвестициите, необходими за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата и по-специално – да намалят производствените си разходи.

Още за българското мляко и млечни продукти


Средногодишното българско производство на всички видове прясно мляко от 2000 до 2017 г. според Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е 1,200,000 тона. Млечните продукти произвеждани в България, са кисело мляко 130,000 тона, 50,000 тона от всички видове сирене и 25,000 тона от всички видове кашкавал.

Вносът


Вносът на прясно мляко от митническата тарифна позиция (мтп) 040120 в България за времето от 2001 г. до 2019 г. се характеризира с устойчив средногодишен растеж, започвайки от 416 тона в началото, достигайки близо 61 хиляди тона през 2016 г. и приключвайки с малко повече от 42 хиляди тона за 2019 г. Производството на мляко и млечни продукти надхвърля 822 млн. лв.

Вносът на сухо мляко от мтп 040210 в България за времето от 2001 до 2019 г. също се характеризира с устойчив средногодишен растеж, започвайки с близо хиляда тона, достигайки повече от 36 хиляди тона през 2013 и приключвайки с повече от 22 хиляди тона за 2019 г. (на 34-та позиция в света и на 10-та позиция в ЕС-28) – балкански рекорд, който е само с хиляда тона по малък от сумарния внос на Румъния, Сърбия, Гърция и Северна Македония – взети заедно за 2019 г.

Вносът на палмово масло от мтп 151190 в България за времето 2001 до 2019 г. започва с близо 6,5 хиляди тона, преминава един връх от повече от 50 хиляди тона за 2017 г. и достигайки близо 44 хиляди тона за 2019 г. (на 51-ва позиция в света и на 14-та позиция в ЕС-28).

Износът


Основен пазар е ЕС с дял от близо 62% в стойностно отношение и близо 64% в натура за 2019 г. За периода 2001 – 2019 г. делът на ЕС се изменя от 16,7% до 67,6% за 2015 г. в евро.

Средногодишният български износ на всички видове сирена за последните десет години е 19,800 тона на стойност 54,9 милиона евро и 3,500 тона кашкавал на стойност 15,3 милиона евро или общо сирене и кашкавал 23,300 тона на обща стойност 70,2 милиона евро.

В цифри


По данни на агростатистиката в земеделското министерствоо общата стойност (без ДДС) на реализираните от фирмите мляко и млечни продукти през 2017 е 808.1 млн. лв., което е с 16.9% повече спрямо предходната година.

През 2018 година в 237 млекопреработвателни предприятия е преработено 661 млн. литра сурово мляко. Основен дял (94.4%) заема кравето мляко, което е с 11.1% повече спрямо 2017 година, следвано от овчето мляко, което заема 3.7% от преработеното (-8.2%). Козето мляко заема 1.3% от
преработеното мляко и намалява с 5.7% спрямо миналата година. При преработеното биволско мляко, което заема 0.6% от общото, се отчита увеличение с 32.5%.

Към 31.12.2018 година по данни от анкетираните 237 -те млекопреработвателни предприятия, в тях са заети 7 425 служители и работници, наети на трудов договор.

През 2018 година общата стойност (без ДДС) на реализираните продукти от млекопреработвателните предприятия е 837 млн. лева, което е с 3.6% повече спрямо 2017 година, показват още данните на отдел "Агростатистика" в земеделското министерство.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер