коментари > анализи


Ръст в производството на тютюневи изделия и метали

С между 20 и 30% ръст спрямо предкризисните нива са производството на електрически съоръжения и това на хартия, картон и изделия от тях

През последните пет години с 44% намалява производството на текстил и изделия от него без облекло, а с 40% е намалението при производството на метални изделия, без машини и оборудване. Има спад с 35 % при добива на неметални материали и суровини.

Най-голям спад в производството през последните пет години бележат сектори като “обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”. При тях спадът е 50 %, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

С 44% намалява производството на текстил и изделия от него без облекло, а с 40% е намалението при производството на метални изделия, без машини и оборудване.

Има спад с 35%  при „добив на неметални материали и суровини“ и „производство на изделия от други неметални минерални суровини”.

Според анализ на данните от НСИ най-силно засегнати са три сектора свързани със строителството и недвижимите имоти, а именно производство на метални изделия (без машини и оборудване), както и секторите свързани с неметалните суровини (производство на цимент, тухли, вар, плочки, керемиди).

Производството на обувки и текстил пък намалява поради силната конкуренция от Турция, Китай и други страни.

И въпреки, че през януари 2013 г. промишленото производство отчете спад с 5% спрямо януари 2008 г., все пак има сектори със значителен ръст, показват данните на НСИ.

В рамките на последните пет години водач с ръст от 180 % е производството на тютюневи изделия, но това едва ли е някаква изненада. Секторът е приватизиран на 100%, като първо бяха продадени цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора, а след това и Булгартабак холдинг с двете фабрики в София и Благоевград. В момента около 90% от производството на София-БТ и Благоевград-БТ е за износ.

Доста по-назад, но все пак с ръст от 41%, е сектор „производство, неквалифицирано другаде“. На трето място по ръст е производството на основни метали с 33,5% ръст. Последното също не е учудващо тъй като компании като Аурубис България (бивше МДК Пирдоп), Асарел-Медет и КЦМ Пловдив са едни от най-големите в България.

С между 20 и 30% ръст спрямо предкризисните нива са производството на електрически съоръжения и това на хартия, картон и изделия от тях.

Ръстът при електрическите съоръжения се дължи на износа на производства от Западна Европа към България, като тук се произвеждат много части. Производството на хартия и картон пък е част от сектора на дървообработването, който се опира на едно от богатствата на България, а именно горите.

Изводът, който се налага е, че секторите с ръст над 20% не са случайни. Или имаме сериозна суровинна база, като производството на мед и дървесина, или разчитаме на традиции, като производството на тютюневи изделия или на традиции и износ на производства към България, какъвто е случая с електрическите съоръжения.

Данните на НСИ сочат още, че ръст отчитат и сектори като енергетика и фармация.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер