Банер

компании > непублични компании


Децата на служителите в Огняново К се запознаха на място с професиите на родителите си

Компанията се включи в инициативата „Гордея се с труда на моите родители“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН


Най-атрактивната част за децата беше посещението на варовиковите кариери и присъствието на специално организирано за целта взривяване.

Двата завода на Огняново К в Сливница  и Огняново посрещнаха децата на служителите със специална програма за представяне на  професиите на родителите им. Събитието е част от инициативата „Гордея се с труда на моите родители“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

В Деня на народните будители децата на възраст между 7 и 14 години научиха  повече за ценностите на труда и образованието, получиха нагледни примери за това, колко важна  е ролята на всеки един работник и служител в общия работен процес, запознаха се със спецификата на професиите геолог, инженер -химик, оператор на пещ, оператор на хидратна инсталация, оператор на горивна инсталация, механик, електротехник и др.

Най-атрактивната част за децата беше посещението на варовиковите кариери и присъствието на специално организирано за целта взривяване. Това позволи на децата да се запознаят на практика с условията за безопасност на труда и да разберат колко важно е спазването на трудовата дисциплина и отговорността на всеки работник за безопасността на работата.

Компанията


Огняново К АД е част от шведската група Плена, която е един от първите чуждестранни инвеститори на нашия пазар и пионер във внедряването на новите технологии в българското производство – още през 1994-95 г. компанията въведе и наложи автоклавния клетъчен бетон (газобетон), а с изграждането на първата модерна варова пещ през 1999 г. положи началото на съвременната  варова индустрия в България.

Със своя капацитет от 750 т./ден фирмата е най-големият производител на варови продукти в страната, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността – добив и преработка на цветни метали, стоманодобив, целулозно-хартиена промишленост, енергетика, селско стопанство, опазване на околната сред и др.

Търговската марка на фирмата е известна не само на местния пазар, а така също и в Гърция, Македония, Сърбия, Косово, Румъния.

На снимката: Николай Колев, изпълнителен директор на Плена България, разкри пред децата колко важна е ролята на всеки един работник и служител в общия работен процес. Той ги запозна със спецификата на професиите геолог, инженер -химик, оператор на пещ, оператор на хидратна инсталация, оператор на горивна инсталация, механик, електротехник и др

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер