Банер

компании > класации


Топ 1000 и Топ 10 на компаниите в България

Класациите по ръст на приходите за 2012 спрямо 2011 г. са изготвени специално за exporter.bg от фирма "Актив" - независим член на Geneva Group International

Класирането извършихме веднъж по ръстово изменение в процентно изражение и втори път по абсолютна стойност (в хил.лв.), с което обхващаме както динамиката, характерна за скоковете на по-малките фирми, така и абсолютното превъзходство на „големите“, казват от Актив.

Сайтът на успелите български предприемачи в експортния бизнес exporter.bg публикува за втора поредна година топ класация на компаниите по ръст на приходите за 2012 .

Защо класацията е ценна


И тази година класацията е изготвена от компания „Актив”, която от 15 години изготвя рейтингови класации на база на информация, съдържаща се в публикувани и одитирани годишни финансови отчети.

Тя е изключително ценна като информация за всички фирми в България, защото им позволява да се ориентират в бизнес ситуацията в България по отрасли. Чрез нея всяка компания може да получи максимално обективна информация за своите конкуренти.

Ценна е и заради подхода, изпалзван от “Актив”, при изготвянето на класациите. Ето какво казват за него от компанията:

“Мотивирани от www.exporter.bg, ние от `Актив, изведохме и настанихме в пространството на експортния сайт вторична класация на първите  фирми, подредени по приход в „Класация `Актив – топ 5000“ като съпоставихме по ръст приходите им спрямо предходната година.

Класирането извършихме веднъж по ръстово изменение в процентно изражение и втори път по абсолютна стойност (в хил.лв.), с което обхващаме както динамиката, характерна за скоковете на по-малките фирми, така и абсолютното превъзходство на „големите“.


Приехме като изискване за попадане на фирма в „Класация `Актив – топ 1000“ по ръст на приходите за двете сравними години съответната фирма да присъства в базовата „Класация `Актив – топ 5000“.


Като отделни обхвати създадохме „Класация `Актив – топ 10“ по ръст на приходите и „Класация `Актив – топ 1000“ по ръст на приходите.


Представяме Ви тези Класации за 2012 г. спрямо 2011 г. като Актив за Вас!”КЛАСАЦИИ
Топ 10 по абсолютна стойност и в проценти
Топ 1000 по абсолютна стойност и в проценти

КЛАСАЦИИ ПО СЕКТОРИ
Сектор Добивна промишленост
Сектор Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия
Сектор Хотелиерство и ресторантьорство
Сектор Операции с недвижими имоти
Сектор Преработвателна промишленост
Сектор Професионални дейности и научни изследвания
Сектор Селско стопанство
Сектор Строителство
Сектор Транспорт, складиране, пощи
Сектор Търговия
Сектор Доставка на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Сектор Хуманно здравеопазване и социална дейност
Сектор Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Сектор Административни и спомагателни дейности 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер