експорт > клуб на експортьора


Над 40% от продукцията на “Ветпром” АД е за износ

Интелектуалната собственост на фирмата включва търговската марка “Ветпром”, 50 асортиментни търговски марки, регистрирани в България и 5 в чужбина

“Ветпром” АД притежава най-големите капацитетни възможности в страната за производство на алуминиеви туби за парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишленост, както и за битовата химия.

Историята

Заводът за ветеринарни препарати в гр.Радомир е първият специализиран производител на ветеринарно-медицински препарати изграден в България. Разположен е на 35 км.от гр.София.

Заводът се разглежда като наследник на създадената в гр. София през 40-те години кооперация за производство и търговия с ветеринарно-лечебни средства, химикали, лабораторни уреди и апарати.

През 1956 г. производствената дейност се обособява в Държавно индустриално предприятие “Ветпром”. 1970-та е годината, когато в гр.Радомир се открива цех “Ветпром”, който през 1976 г. се обединява с Предприятие за метален амбалаж и започва да функционира като Завод за ветеринарни препарати и метален амбалаж.

През 1991 г. заводът е преобразуван в Еднолично акционерно дружество “Ветпром”АД на основание Заповед на Министъра на индустрията.

Към настоящият момент фирмата е регистрирана като частно акционерно дружество по смисъла на Търговският закон .

Портфолиото на компанията

Предметът на дейност на компанията включва: Производство на ветеринарно-медицински препарати, хуманни лекарствени лекарствени средства, алуминиеви туби за парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишленост и битовата химия, паста за зъби и други козметични изделия, търговия в страната и чужбина, маркетинг, научно-изследователска, развойна, инвеститорска и строителна дейност, услуги и други дейности, не забранени от закона.

Ветеринарно – медицинските препарати, обхващат всички фармакологични групи – антибиотици, аналгетици, спазмолитици, антихелминтици, витамини и антисептици. и всички видове готови лекарствени форми - стерилни и нестерилни разтвори; унгвенти; прахови и таблетни форми; интрамамарни и аерозолни, предназначени за:

- Профилактика и лечение на незаразни и инфекциозни заболявания при всички видове животни;
- Обща профилактика, снижаване на заболеваемостта и ускоряване на растежа;
- Противопаразитни и дезинфекциозни средства.

Хуманните лекарствени средства включват инжекционни форми в ампули, сиропи, мази и гелове, а хранителните добавки - витамин С – разтвор за пиене в ампули.

В козметиката влизат вазелини (обикновен и меден) и масажни кремове.

При алуминиевите туби “Ветпром” АД е сред най-големите производители в страната, доказали се на пазара чрез висококачествената си продукция.

Големите технологични възможности и натрупан опит на компанията са факторите, които гарантират максималното задоволяване на изискванията и на най-претенциозния клиент по отношение на качество, съвременни дизайнерски и цветови решения, както и обеми на крайния продукт.

Основно оборудване и проектни капацитетни възможности:


“Ветпром” АД разполага с възможности за производство на:

а/ Ветеринарни и хуманни медикаменти представени от следните готови
лекарствени форми:
- Стерилни и асептични разтвори в ампули от 2 до 10 мл;
- Стерилни и асептични разтвори в стъкла от 50 и 100 мл;
- Мази-унгвенти, кремове, гелове и интрамамарни шприц канюли;
- Прахообразни форми и таблети.
- Аерозолни форми.
б/ Козметични продукти-вазелини, масажни кремове и гелове.
в/ Алуминиеви туби за парфюмерийно-козметичната,фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и битовата химия. Фирмата разполага с най-големите капацитетни възможности в България и най-модерно оборудване.
е/ Работа на ишлеме и съвместни производства с фирми от страната и чужбина.

“Ветпром” АД разполага със складово стопанство за съхранение на готова продукция и суровини.

Производствата на фирмата е ситуирано на две площадки. “Ветпром” АД разполага със собствени водоизточници, железопътни възли, парова централа и двойно електрозахранване.

Производствените цехове и участъци са съоръжени и оборудвани с високо технологични машини, съоръжения и комплектни линии. Над 80% от съоръженията са доставени от  утвърдени в бранша световно известни фирми от Германия, Италия, Швейцария.

“Ветпром” АД е с най-големи капацитетни възможности за производство на алуминиеви туби с широк диапазон на обеми, размери и цветова гама.

Интелектуална собственост


Интелектуалната собственост на фирмата включва търговската марка “Ветпром”, 50 асортиментни търговски марки, регистрирани в България и 5 в чужбина.

Разработването, регистрирането и внедряването на нови асортименти от всички групи, усъвършенстването и актуализирането на наличните технологии и прилагането на нови, привеждането на дейността на компанията към изискванията на GMP и ISO 9001:2000 се извършва самостоятелно и с помощта на научноизследователските центрове в страната.

“Ветпром” АД притежава сертификат за внедрена система  ISO 9001:2000 № Q 030411 от 29.01.2002 г.  и интегрирана в нея система GMP № Q 030411 G от 27.10.2003 г.

Пазарите

Над 40% от общия дял на цялостното производство е предназначен за износ в около 10 страни в света. Асортиментите от експортната листа на фирмата са познати и намират добър прием в Европа, Азия и Африка.

На вътрешния пазар най-висок относителен дял в продажбите заемат ветеринарномедицинските препарати, следвани от алуминиевите туби и хуманните медикаменти.

В процеса на работа с партньорите и клиентите ръководството и специалистите от фирмата са изградили и утвърдили собствен комуникативен стил, отличаващ се с коректност, точност, висока култура и професионализъм.

Изграждането, утвърждаването и разширяването на вътрешната дистрибуторска мрежа, гарантира мащабното и осезателно присъствие на пазара и непрекъснато създаване на нови, надеждни бизнес отношения. Постоянният директен контакт с клиентите е най-добрия ориентир за правилната насоченост към висок стандарт в задоволяване изискванията на крайния потребител.

Всичко това позвалява на “Ветпром” АД да гарантира конкурентни цени и доказано качество, отговарящо на изискванията на европейските стандарти.

Заслужено признание

С изключително добрите си експортни резултати “Ветпром” АД спечели наградата “Експортьор на годината” за 2012 г. на сайта exporter.bg.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер